Μια ζωή το παλεύω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μια ζωή το παλεύω

Και να `μαι μόνη και αδειανή χωρίς εσένα
σ’ ένα τοπίο αδιάφορο και γκρίζο
τη μοναξιά που πλησιάζει να φοβίζω
με παρακάλια και απειλές χωρίς ουσία
που μεγαλώνουν την δική σου απουσία


Μια ζωή το παλεύω
και όλο λέω εντάξει
μ’ άλλο είναι στα λόγια
και άλλο είναι στην πράξη


Κοιτώ τη θάλασσα και νιώθω πως μου μοιάζει
που όλο φλερτάρει ένα πλοίο για να φύγει
μα μόλις φτάσει στ’ ανοιχτά αυτή το πνίγει
και ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της
και προσπαθεί να το σηκώσει απ’ το βυθό της
All the life I fight with it

And I will be alone and empty without you
In an indifferent and gray view
And I will scare the loneliness, which approaches,
With entreaties and threatens without sense
Which enlarge your absence


All the life I fight with it
And all the time I say - all right!
But one thing is in word
And another is in deed


I look at the sea and I feel, how it resembles me
Which flirts all the time with a ship ready to leave
But as it reaches the open waters it sinks it
And after that cries and hurts itself
And tries to draw it from it's depthTranslated by Marina Boronina
Всю жизнь я борюсь с этим

И быть мне одинокой и пустой без тебя
В пейзаже безразличном и сером
Одиночество, что приближается, мне пугать
Мольбами и угрозами без сути
Что увеличивают твое отсутствие


Всю жизнь я борюсь с этим
И все говорю - ладно
Но одно - на словах
И другое - на деле


Я смотрю на море и чувствую, как на меня похоже оно
Которое флиртует с кораблем, собирающимся уйти
Но, едва он выходит в открытые воды, оно его топит
А потом плачет и причиняет боль себе
И пытается его поднять из глубины своейTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Алкистис Протопсалти
Alkhstis Prwtopsalth

Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Giannhs Parios

Поделиться: