Θα `ρθω να σε δω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Θα `ρθω να σε δω
Στίχοι:

Θα `ρθω να σε δω
Μην της το πεις
Είναι μυστικό
Κι άμα κρυφτείς
Μέσα στις σκιές
Λίγο φως θα βρω,
Θα `ρθω να σε δω

Θα `ρθω να σε δω
Διακριτικά
Ένα βλέμμα απλά
Στα βιαστικά
Άσε με μετά
Να φανταστώ
Ό,τι θέλω εγώ,
Θα `ρθω να σε δω


Σε κατηγορώ, δε σε συγχωρώ, δεν προχωράω
Το `χω καταλάβει πως σταμάτησα να ζω
Δε σου δείχνω κάτι, όλο μόνη το περνάω
Θέλω να σ’ αγγίξω και στη θέση της να μπω

Όταν αγαπάς, φτάνεις στο θεό
Πήγαμε μαζί, έπεσα εγώ
Πριν απ’το μηδέν, έχω ένα λεπτό
Θα `ρθω να σε δω


Θα `ρθω να σε δω
Κι ας είναι αυτό
Παρανοϊκό
Μα δεν μπορώ
Κάτι να σκεφτώ
Πιο λογικό
Λάθος ή σωστό,
Θα `ρθω να σε δω
I will come to see you
Lyrics:

I will come to see you
Don't tell it to her
It is a secret
And if you hide yourself
In the shadows
I will fins a some light
I will come to see you

I will come to see you
Politely
Simply one sight
In a hurry
And leave me after
To imagine
Wgatever I want
I will come to see you


I blame you, I don't forgive you, I dont go on,
I have understood it, that I stopped to live
I don't show you anything, I go through everything alone
I want to touch you and to come in her place

When you love, you reach the God
We went together, I fell
Before the zero I have one minute
I will come to see you


I will come to see you
And let it be
Paranoic
But I can't
Think something
More logical
Wrong or right
I will come to see youTranslated by Marina Boronina
Я приду, чтобы увидеть тебя
Слова:

Я приду, чтобы увидеть тебя
Не говори ей это
Это секрет
И если ты скроешься
Среди теней
Немного света я найду
Я приду, чтобы увидеть тебя

Я приду, чтобы увидеть тебя
Тактично
Один взгляд просто
Второпях
Дай мне потом
Нафантазировать
Все, что я хочу
Я приду, чтобы увидеть тебя


Я тебя обвиняю, я тебя не прощаю, я не продвигаюсь вперед
Я поняла, что я перестала жить
Я тебе не показываю ничего, все сама это переношу
Я хочу тебя коснуться и на ее месте побыть

Когда любишь, достигаешь бога
Мы пошли вместе, упала я
До нуля, у меня есть одна минута
Я приду, чтобы увидеть тебя


Я приду, чтобы увидеть тебя
И пусть это
Пароноидальным
Но я не могу
Чего-либо придумать
Более логичного
Ошибка или верно
Я приду, чтобы увидеть тебяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νατάσα Θεοδωρίδου
Наташа Феодориду
Natasa 8eodwridou

Поделиться: