Μια περιπέτεια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μια περιπέτεια
Στίχοι:
Ρόνη Σοφού
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Ναι, είν’ αργά,
τώρα δεν είσαι πια εδώ,
είσαι μακριά και δε μ’ ακούς που τραγουδώ
για σένα μόνο.

Ναι, είν’ αργά,
τώρα τι βγαίνει αν σ’ αγαπώ,
σαν μια σκιά πέρασα δίπλα σου κι εγώ
σε κάποιο δρόμο.


Μια περιπέτεια, μι’ αγάπη μικρή
μια ιστορία γλυκιά και πικρή
ένα φεγγάρι που ζει μια βραδιά
ένα πικρό "έχε γεια".


Ποιος θα μου πει
αν είχες μέσα σου ψυχή;
Στα βήματά σου πέφτει αγέρας και βροχή
και τα σκορπάει.

Μη λυπηθείς,
δες την αλήθεια καθαρά,
περνάει το τρένο της αγάπης μια φορά
και δε γυρνάει.
One adventure
Lyrics:
Roni Sofoy
Performer:
Aleka Kanellidou

Yes, it is late
Not you are not here anymore
You are far away and you can't hear me, singing
Only for you

Yes, it is late
So what if I love you
Like a shadow I also have passed close to you
On some road


One adventure, one little love
One story, sweet and bitter
One moon, which lives one evening
One bitter "bye"


Who will tell me
Whether you had a soul inside
Wind and rain fall on your steps
And scatters them

Don't feel sorry
Look at the truth clearly
The train of love passes by only once
And doesn't come backTranslated by Marina Boronina
Одно приключение
Слова:
Рони Софу
Исполнитель:
Алека Канеллиду

Да, поздно
Теперь ты больше не здесь
Ты далеко и не слышишь меня, что поет
Для тебя лишь

Да, поздно
Теперь что с того, что я тебя люблю
Как тень прошла рядом с тобой и я
По какой-то дороге


Одно приключение, одна маленькая любовь
Одна история нежная и горькая
Одна луна, которая живет один вечер
Одно горькое "будь здорова!"


Кто мне скажет
Была ли у тебя душа
На следы твои падает ветер и дождь
И рассеивает их

Не сожалей
Посмотри на правду ясно
Проходит поезд любви один раз
И не возвращаетсяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: