Πως μ’αγαπάς μου λες

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πως μ’αγαπάς μου λες
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Πως μ’αγαπάς μου λες
και να γυρίσεις θες
σαν τώρα κλαις για μένα
εγώ έκλαψα χθες

Δεν είμαστε παιδιά
ραγίζει η καρδιά
τρελά παιχνίδια δεν μπορεί
πίκρα κι αγάπη δε χωρεί
πληγώνεται γελιέται
μα δεν απορεί


Αν είναι η αγάπη σου ρηχή
έρμη καρδιά μου μοναχή
κάποια στιγμή αρνιέται
και δε συγχωρεί


Μια δυο και τρεις φορές
θα φύγεις όπως χθες
νομίζοντας μακριά μου
πως θα βρεις χαρές

Μια δυο και τρεις θα’ρθείς
και θα με ξαναβρείς
μεσ’τη σιωπή σβηστό κερί
βλέπεις αλλάζουν οι καιροί
με την καρδιά κλεισμένη
να μην καρτερεί


Πως μ’αγαπάς μου λες
και να γυρίσεις θες
σαν τώρα κλαις για μένα
εγώ έκλαψα χθες

Τι άλλο να σου πω
δεν ξέρω αν σ’ αγαπώ
μεσ’τη ζωή μου τη μικρή
η γεύση στάλαξε πικρή
στάθηκε ο χρόνος πόνος
κι η μοίρα σκληρή
You tell me, that you love me
Performer:
Aleka Kanellidou

You tell me, that you love me
And you want to come back
You are crying about me now
Like I was crying yesterday

We are not children
The heart is breaking
Crazy games can not
Bitterness and love does not accomodate
It is hurt, deceived
But doesn't wonder


If your love is shallow
My desert lonely heart
Some moment will decline
And not forgive you


One, two or three times
You will go away, like yesterday
Thinking, that farawaw from me
You will find joys

One, two or three you will come
And will find me again
Candle, extinguished in the silence
You see, times change
With closed heart
Not to wait


You tell me, that you love me
And you want to come back
You are crying about me now
Like I was crying yesterday

What else to tell you
I don't know if I love you
In my small life
The bitter taste has dripped
The time pain has stopped
And the severe destinyTranslated by Marina Boronina
Что меня любишь, ты говоришь
Исполнитель:
Алека Канеллиду

Что меня любишь, ты говоришь
И что вернуться хочешь
Как сейчас ты по мне плачешь
Я плакала вчера

Мы не дети
Разрывается сердце
Сумасшедшие игры не может
Горечь и любовь не вмещает
Ранится, обманывается
Но не удивляется


Если любовь твоя поверхностная
Опустошенное сердце мое одинокое
Однажды откажется
И не простит тебя


Один, два и три раза
Ты уйдешь, как вчера
Думая, вдалеке от меня
Что найдешь радости

Один, два и три ты придешь
И снова меня найдешь -
В тишине погасшую свечу
Видишь, меняются времена
С сердцем закрытым
Чтобы не ждать


Что меня любишь, ты говоришь
И что вернуться хочешь
Как сейчас ты по мне плачешь
Я плакала вчера

Что мне тебе еще сказать
Не знаю, люблю ли я тебя
В жизни моей маленькой
Вкус сочился горький
Остановилось время боль
И судьба жестокаяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: