Φίλοι και εχθροί

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Φίλοι και εχθροί

Πως με δικάζουν
όσα δεν ξέχασα
Πως με τρομάζουν
οι λόγοι που σ’ έχασα
Δεν τους κατάλαβα
ποτέ τελικά
Εγώ δεν έβαλα
στη σχέση φωτιά


Τι `ναι άβυσσος τι
Τι `ναι η δική σου ψυχή


Θέλω ξανά να σου πω
είναι επικίνδυνα εδώ
όμως τώρα θα φύγω εγώ
Μη ζητάς να με βρεις
ένα ξένο θα δεις
αντιμέτωποι θα `μαστε εμείς

Μάχη πρώτης γραμμής
είναι θέμα τιμής
ως το τέλος εχθροί συνεπείς
Μη ζητάς να με βρεις
ενα ξένο θα δεις
αντιμέτωποι θα `μαστε εμείς
φίλοι κι εχθροί


Αλλάζω στάση
μήπως κι αλλάξουμε
Απεναντί σου
θα `μαι αν βουλιάξουμε
Φίλοι αποτύχαμε
ας δούμε κι ως εχθροί
Ας δοκιμάσουμε
έτσι απ `την αρχή
Friends and enemies

How everything judges me,
What I haven't forgotten
How frightening are
The reasons I lost you
I havent understuud them
Never eventually
I didn't set
Fire to the relations


What is the abyss, what?
What is your soul?


I want to tell you again
It is dangerous here
But I will leave now
Don't try to find me
You will see a stranger
We will be face to face

Tha battle on the front line
It is a point of honour
Consistent enemies untill the end
Don't try to find me
You will see a stranger
We will be face to face
Friends and enemies


I change the position
Suppose we will change
In front of you
I will be, if we drown
We have failed in being friends
Let us see in (being) enemies as well
Let us try
Just like that from the beginningTranslated by Marina Boronina
Друзья и враги
Исполнитель:
Михалис Хатзияннис

Как меня судит все то,
Чего я не забыл.
Как меня ужасают причины,
По которым я тебя потерял.
Я так их и не понял,
В конце концов.
Я не предавал
Отношения огню.


Что, что такое бездна, что?
Что такое твоя душа?


Я хочу снова тебе сказать -
Опасно здесь,
Только теперь уже уйду я.
Не пытайся меня найти,
Незнакомца увидишь ты,
Лицом к лицу встанем мы.

Бой на линии фронта -
Это вопрос чести,
До конца последовательные враги.
Не пытайся меня найти,
Незнакомца ты встретишь,
Лицом к лицом встанем мы -
Друзья и враги.


Меняю позицию,
Вдруг и мы изменимся.
Напротив тебя
Я окажусь, если мы утонем.
Как друзья мы потерпели неудачу,
Посмотрим, как враги.
Давай попробуем
Так - с самого начала.Translated by Yuliana Masimova
Albums and collections
Song Friends and enemies (Φίλοι και εχθροί) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Михалис Хатзияннис
Mixalhs Xatzhgiannhs

Поделиться: