Εδώ στη ρωγμή του χρόνου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Εδώ στη ρωγμή του χρόνου

Εδώ στη ρωγμή του χρόνου
Κρύβομαι για να γλιτώσω
απ’ του Ηρώδη το μαχαίρι
Μισολειωμένος στη Χιροσίμα σου
Κάτι προγόνων ξύδι και χολή
σ’ αυτήν την άδεια πόλη


Εδώ στη ρωγμή του χρόνου
Θάβομαι για να μεστώσω
μες του Διογένη το πιθάρι
Στον όγδοο μήνα της είναι η ελπίδα μου
Σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά
καθώς εσύ κουρνιάζεις


Εδώ στη γιορτή του πόνου
Ντύνομαι να μην κρυώνω
του Ουλιάνωφ το μειδίαμα
Σαντάλια του Χριστού, φορώ στα πόδια μου
Πραίτορες, βράχοι πάνω μου σωρό
μα `γω θα αναστηθώ
В трещине времени

Здесь в трещине времени
Я скрываюсь, чтобы спастись
От Ирода ножа
Полурастворенный в Хиросиме твоей
Некоторых предков алкоголь и желчь
В этом пустом городе


Здесь в трещине времени
Меня хоронят, чтобы я созрел
В Диогена бочке
На восьмом месяце надежда моя
Почти младенец вокруг шагает
Пока ты сворачиваешься калачиком


Здесь на празднике боли
Я одеваюсь, чтобы не замерзнуть
Улыбку Ульянова,
Сандали Христа ношу на ногах своих
Преторы, гор на мне куча
Но я воскреснуTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μανόλης Ρασούλης
Манолис Расулис
Manolhs Rasoulhs

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Παπάζογλου
Никос Папазоглу
Nikos Papazogloy

Поделиться: