Ζωή κλεμμένη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ζωή κλεμμένη

Ίσως εκείνο που ζητάς
εγώ να μην το έχω
κι απ’ ό,τι ονειρεύτηκες
εγώ πολύ ν’ απέχω.

Ίσως να μη σου φτάνω εγώ
γιατί πολλά ζητούσες
μα θα `ταν όλα αλλιώτικα
αν λίγο μ’ αγαπούσες.


Μη μ’ αποφεύγεις μάτια μου
μη με κοιτάς σαν ξένη
ζωή που δε μοιράζεται
είναι ζωή κλεμμένη.


Ίσως να σε κρατάει εδώ
μονάχα η συνήθεια
μα όσα κι αν μου `πες ψέματα
σ’ αγάπησα στ’ αλήθεια.
Stolen life

Maybe what you are looking for
I don't have
And from what you dreamt
I am far away

Maybe I am not enough for you
Because you asked too much
But everything would be different
If you loved me a little


Don't avoid me, my dear,
Don't look at me like at stranger
Life, which is not shared
Is stolen life


Maybe keeps you here
Only the habbit,
But however many lies you have told me
I have loved you in truthTranslated by Marina Boronina
Украденная жизнь

Может, того, что ты ищешь
У меня нет
И от того, о чем ты мечтал
Я очень далека.

Может быть, тебе недостаточно меня
Потому что ты много хотел
Но все было бы иначе
Если бы ты немного меня любил


Не избегай меня, милый мой
Не смотри на меня, как на чужую
Жизнь, которая не делится -
Это жизнь украденная


Может, тебя держит здесь
Лишь привычка
Но сколько бы ты мне ни сказал лжи
Я тебя полюбила взаправдуTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σιάπαντα Κατερίνα
Сиапанда Катерина
Siapanta Katerina

Look video, clip and/or listen to audio
Ελευθερία Αρβανιτάκη
Элефтерия Арванитаки
Eleytheria Arbanitakh

Поделиться: