Ελευθερία Αρβανιτάκη

Eleytheria Arbanitakh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Если я откажусь от тебя, любовь моя
If I deny you, my love
Будь проклят(а)
Damn you
Наргиле мой, почему ты гаснешь
Argile moy, why do you die out
Медленно угасаешь одна
You are fading away alone
Аромат
Aroma
Белые, красные, желтые, синие
White, red, yellow, blue
Август
August
Ах, Греция, я люблю тебя
Ah, Greece, I love you
Идет дождь снова сегодня вечером
It is raining again tonight
Дождь и сегодня
Rain even today
Никто не пожалел меня (Сердце мое бедное)
Nobody has taken pity on me (My poor heart)
Я не полюблю снова
I will not love again
Я не плачу по 'сейчас'
I don't cry about now
Не знаю, как сильно я тебя люблю
I don't know how much I love you
Сильно, сильно
Loud, loud
Любовное
Erotic
Ты ушел рано
You left early
Живи
Live
Украденная жизнь
Stolen life
Чужбина
Strange land
Я закрою глаза
I will close eyes
Я выпью сегодня луну
Tonight I will drink the moon
Море широкое
Wide sea
Я хочу рядом с тобой остаться
I want to stay close to you
История моя, грех мой
My story, my sin
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Парусничек мой Святой Никола
My little sailboat Saint Nicolas
Где-то есть любовь моя
Somewhere my love exists
Дальше от бури
Far away from tempest
До того, как достигнем неба
Until we find heaven
Не клянись
Don't swear
Малоазиатская песня
(Song of) Asia Minor
Расставание
Separation
Пойдем на прогулку (Бахче Чифлик, Хаджи Бахче)
Let's go for a walk (Baxe Tsifliki, Hatji Bahche)
Я собираюсь достать небо
I am going to grasp the sky
Первый раз
First time
Останови часов стрелки
Stop the clock's hourhands
Сокровище
Treasure
Поцелуи на ночь
Goodnight kisses
Кофеёк
Coffee
Трамвай последний
The last tram
Любовь я спрашиваю
I ask the passion
Принесите мне мандолину
Bring me a mandolin
Исчезла луна
The moon is lost
Бумажная маленькая луна
Paper moon
Поделиться: