Και καρτερώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Και καρτερώ
Εκτελεστής:
Μανώλης Λιδάκης

Μια νύχτα αλλάξαμε ματιές
και δώσαμε τα χέρια
σ’ αγκάλιασα μ’ αγκάλιασες
σ’ ανέβασα στ’ αστέρια
τ’ αστέρια όμως σβηστήκανε
κι οι δυο μας χωριστήκαμε!


Με αδειανή την αγκαλιά
και μ’ απλωμένα χέρια
το γυρισμό σου καρτερώ
να’ ρθεις από τ’ αστέρια
και καρτερώ
και καρτερώ
το γυρισμό σου καρτερώ


Με μια ελπίδα τώρα πια
προσμένω να γυρίσεις
το όνειρο της αγάπης μας
εσύ να τ’ αναστήσεις
και καρτερώ
και καρτερώ
το γυρισμό σου καρτερώ!
And I am waiting
Performer:
Manolis Lidakis

One night we have exchanged glances
And gave hands
I have embraced you, you have embraced me
I have lifted you to the stars
However, the stars have extinguished
And we two have parted


With and empty embrace
With outstretched hands
I am waiting for your return
For you to come back from the stars
And I am waiting
And I am waiting
I am waiting for your return


With one hope now
I am waiting for you to come back
The dream of our love
For you to resuscitate
And I am waiting
And I am waiting
I am waiting for your returnTranslated by Marina Boronina
И я жду
Исполнитель:
Манолис Лидакис

Одной ночью мы обменялись взглядами
И дали руки
Я тебя обнял, ты меня обняла
Я тебя поднял к звездам
Звезды, однако, погасли
И мы двое расстались


С пустым объятьем
И с распростертыми руками
Твое возвращение я жду
Что ты придешь со звезд
И я жду
И я жду
Твое возвращение я жду


С одной надеждой теперь
Я ожидаю, что ты вернешься
Мечту любви нашей
Ты чтобы воскресила
И я жду
И я жду
Твое возвращение я ждуTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Λιδάκης
Манолис Лидакис
Manwlhs Lidakhs

Поделиться: