Εσένα μόνο

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Εσένα μόνο
Εκτελεστής:
Καίτη Γαρμπή

Κανέναν άλλον
Δεν έχω στο μυαλό μου
Κανέναν άλλον
Δεν έχω πιο δικό μου


Κανέναν άλλον
Κοντά μου δεν αντέχω
Είναι μεγάλο
Το πρόβλημα που έχω


Κανέναν άλλον
Δεν πλησιάζω τόσο
Τα όνειρά μου
Στα χέρια να του δώσω


Κανέναν άλλον
Δεν έχω στη καρδιά μου
Αυτά που λένε
θα σου τα πουν μπροστά μου


Εσένα μόνο
Στην αγκαλιά μου βάζω
Χαρά και πόνο
Μαζί σου τα μοιράζω


Εσένα μόνο
Να μ' ακουμπάς αφήνω
Σε εσένα μόνο
Ψυχή και σώμα δίνω


Κανέναν άλλον
Δεν έχω συναντήσει
Της μοναξιάς μου
Τα μάγια να τα λύσει


Κανέναν άλλον
Δεν έχω νιώσει έτσι
Κομμάτι έχεις
Από την κάθε σκέψη


Κανέναν άλλον
Δεν έχω βρει ακόμα
Να μου αλλάζει
Στον ουρανό το χρώμα


Κανέναν άλλον
Δεν έβαλα μπροστά σου
Να μην φοβάται
Μαζί μου η καρδιά σου.


Εσένα μόνο
Στην αγκαλιά μου βάζω
Χαρά και πόνο
Μαζί σου τα μοιράζω


Εσένα μόνο
Να μ' ακουμπάς αφήνω
Σε εσένα μόνο
Ψυχή και σώμα δίνω


Σε εσένα μόνο
Ψυχή και σώμα δίνω
Only you
Performer:
Katy Garbi

Nobody else
I don't have in my head
Nobody else
I don't have closer than you


Nobody else
I can stand close to me
It is a big
Problem I have


To nobody else
I don't approach so
For my dreams
In hands to give him


Nobody else
I don't have in my heart
What they say
Let them tell you in front of me


Only you
I take in my embraces
Joy and pain
With you I share


Only you
I allow to touch me
Only to you
I give soul and body


Nobody else
I haven't met
The magic of my loneliness
for him to break


Nobody else
I haven't felt so
You have part
Of every thought


Nobody else
I have found yet
Who would change
The color of the sky


Nobody else
I don't have in my heart
What they say
Let them tell you in front of me


Only you
I take in my embraces
Joy and pain
With you I share


Only you
I allow to touch me
Only to you
I give soul and body


Only to you
I give soul and bodyTranslated by Marina Boronina
Тебя только
Исполнитель:
Кэти Гарби

Никого другого
Нет у меня в голове,
Никого
Нет ближе тебя.


Никого другого
Рядом с собой не выношу,
Это большая
Проблема, которая у меня есть.


Ни к кому другому
Не приближаюсь настолько,
Чтобы мечты мои
В руки ему отдать.


Никого другого
Нет в сердце моем,
То, что говорят,
Пусть тебе скажут передо мной.


Тебя только
В объятья заключаю,
Радость и боль
С тобой делю.


Тебе только
Прикасаться к себе разрешаю,
Тебе только
Душу и тело отдаю.


Никого другого
Я не встретила,
Чтобы одиночества моего
Магию разрушить.


Никого другого
Я не чувствовала так,
Кусочек имеешь
От каждой мысли.


Никого другого
Я не нашла еще,
Кто бы мне изменил
Неба цвет.


Никого другого
Нет в сердце моем,
То, что говорят,
Пусь тебе скажут передо мной.


Тебя только
В объятья заключаю,
Радость и боль
С тобой делю.


Тебе только
Прикасаться к себе разрешаю,
Тебе только
Душу и тело отдаю.


Тебе только
Душу и тело отдаю.Translated by Marina Boronina
Notes
The original is a Turkmenian song "Bayati" of group "Ashkhabad", it was released in 1993 году, album "City of love", the composer is Eldar Mansurov, however in the clip of 2003 year you can see, that the composer's name is Dimitris Kontopoulos. Sure, he is not the composer, just arranger.
Albums and collections
Song Only you (Εσένα μόνο) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Καίτη Γαρμπή
Кэти Гарби
Kaith Garmph

Поделиться: