Αχ! Αγάπη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αχ! Αγάπη

Θέλω να σου μιλήσω
μα τρέμει η φωνή μου
λες κι αγαπάω
πρώτη φορά στη ζωή μου,
θέλω να τραγουδήσω
μα δε μ’ αφήνει το δάκρυ
αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη.


Θέλω να σου μιλήσω
κι έχω στο νου μου χιλιάδες σκέψεις
όμως μπροστά σε σένα
χάνουν το νόημα και οι λέξεις
κι όπως σε αγκαλιάζω
και στο κορμί σου φιλιά χαράζω
φεύγεις και μένω μόνος
και σου φωνάζω και σου φωνάζω,
αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη.


Θέλω να σου μιλήσω
μα πάλι σωπαίνω,
θέλω να σε χορτάσω
μα δε σε χορταίνω,
μέσα στα δυο σου μάτια
βλέπω τον ήλιο να λάμπει,
αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
Ah, love

I want to talk to you
But my voice trembles
As if I love
First time in my life
I want to singe
But the tear doesn't allow
Ah, love, love, love


I want to talk to you
And I have thousands of thoughts in my mind
But in front of you
The words loose the sense
And as I embrace you
And I draw kisses on your body
You leave, and I remain alone
And I cry to you,
Ah, love, love, love


I want to talk to you
But I keep silence again
I want to become sated with you
But I can't be sated with you
In your eyes
I see the sun to shine
Ah, love, love, loveTranslated by Marina Boronina
Ах, любовь

Я хочу с тобой поговорить,
Но дрожит голос мой
Словно люблю
Первый раз в жизни своей
Я хочу спеть,
Но мне не дает слеза
Ах, любовь, любовь, любвь


Я хочу с тобой поговорить,
И у меня в уме тысячи мыслей
Но перед тобой
Теряют смысл слова
И как я тебя обнимаю
И на теле твоем поцелуи черчу
Ты уходишь, и я остаюсь один
И тебе кричу, и тебе кричу
Ах, любовь, любовь, любвь


Я хочу с тобой поговорить,
Но снова молчу
Я хочу насытиться тобой,
Но тобой не насыщаюсь
В глазах твоих
Я вижу, как солнце сияет
Ах, любовь, любовь, любвьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Giannhs Parios

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Βαρδής
Антонис Вардис
Antwnhs Bardhs

Поделиться: