Ο άγγελός μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ο άγγελός μου

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα
κι όπως έσπαγε σ’ αστέρια η βραδιά
σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά
σ’ αγαπάω

Κι όπως έπεφταν τ’ αστέρια στο χώμα
Κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά
σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω
σ’ αγαπάω


Ο άγγελός μου,
ο άνθρωπός μου,
ο θάνατός μου
Εσύ


Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι
Εσύ που μου `παιρνες γλυκά τη ζωή
Εσύ


Κι όταν μου έστρεφες αργά το μαχαίρι
κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή
πάλι μια λέξη μοναχά σου `χα πει
σ’ αγαπάω

κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι
κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ
βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω
σ’ αγαπάω


Γύρω ο κόσμος περπατά σε ζευγάρια
κι εγώ μονάχη σ’ ένα σπίτι κλειστό
να χω ένα ψίθυρο στο στόμα ζεστό
σ’ αγαπάω
My angel

As the hands were wrapping around the body
And as the evening was breaking into stars
I have timidly touched your heart
I love you

And as the stars were falling on the ground
And as the bodies were falling on the earth
I have found for you only one word to tell
I love you


My angel
My man
My death
You


You, who were slowly twisting the knife
You, who were sweetly taking from me the life
You


And when you were slowly twisting the knife to me
And when you were sweetly taking the life from me
Again only one word I have told you
I love you

And as we were fighting hand in hand
And as I didn't have anymore a heart to catch at
I have found again a way to say
I love you


The world around walks in couples
And I alone in a closed house
Have a whisper in the hot mouth
I love youTranslated by Marina Boronina
Ангел мой

Как обвивались руки вокруг тела
И как разрывался на звезды вечер
Я тебе коснулась сердца робко
Я люблю тебя

И как падали звезды на землю
И как падали на землю тела
Я для тебя нашла лишь одно слово сказать -
Я люблю тебя


Ангел мой
Человек мой
Смерть моя
Ты


Ты, что поворачивал медленно нож
Ты, что у меня забирал сладко жизнь
Ты


И когда ты мне поворачивал медленно нож
И когда ты у меня забирал сладко жизнь
Снова лишь одно слово я тебе сказала
Я люблю тебя

И как мы боролись рука за руку
И как у меня не было больше сердца схватиться
Я и снова нашла способ сказать
Я люблю тебя


Вокруг мир шагает парами
И я одна в доме закрытом
И у меня шепот в устах горячих
Я люблю тебяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Алкистис Протопсалти
Alkhstis Prwtopsalth

Поделиться: