Του φεγγαριού

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Του φεγγαριού

Δεν το μπορείς του φεγγαριού
να βρεις ένα ψεγάδι
γιατί σκορπά την ομορφιά
στην πλάση κάθε βράδυ

Ζηλεύγω του, του φεγγαριού
που πάντα σεργιανίζει
γιατί θωρεί την π’ αγαπώ
τη νύχτα σαν πορίζει


Σαν θα περνάς την πόρτα της
φεγγάρι μου σταμάτα
χαιρέτα μου την κι ύστερα
συνέχισε τη στράτα


Ήλιε μου παραγγέλνω σου
να γοργοβασιλέψεις
μην, το φεγγάρι, δεις σαν βγει
γιατί θα του ζηλέψεις

Φεγγάρι μου ουρανόστρατο
χαμήλωσε μια στάξη
να φέγγει η γη κι η αγάπη μου
στο σπίτι της να φτάξει.


Σαν θα περνάς την πόρτα της
φεγγάρι μου θυμήσου
πόσες βραδιές περάσαμε
αυτή κι εγώ μαζί σου
(Song) of moon

You can't
Find the moon flaw
Because it scatters the beauty
On the world every night

I envy the moon
That always is walking
Because it sees the one I love
At night when it marches


When you will be passing by her door
My moon, stop
Greet her for me and then
Continue the walking


My sun, I order you
Go down quickly
Don't see how the moon goes out
Because you will envy her

My moon sky-roady
Come down by a drop
For the land to shine and my love
To get to her house


When you pass her door
Remember my moon
How many evenings we spent
She and I with youTranslated by Marina Boronina
Лунная

Ты не можешь луны
Найди изъян
Потому что она рассыпает красоты
На мир каждый вечер

Завидую лу-, луне
Что всегда прогуливается
Потому что она видит ту, что я люблю
Ночью когда шествует


Когда будешь проходить мимо ее двери
Луна моя, остановись
Поприветсвуй мне ее, и потом
Продолжи путь


Солнце мое, я приказываю тебе
Быстро заходить
Не увидь, как луна выходит
Потому что ты ей будешь завидовать

Луна моя небодорожная
Опустись на капельку
Чтобы сияла земля и любовь моя
До дома своего чтобы добралась


Когда будешь проходить мимо ее двери
Луна моя, вспомни,
Сколько вечеров мы провели
Она и я вместе с тобойTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Νικολάου
Яннис Николау
Giannhs Nikolaou

Look video, clip and/or listen to audio
Παντελής Θαλασσινός
Панделис Талассинос
Pantelhs Thalassinos

Поделиться: