Εφύτεψα μια λεμονιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Εφύτεψα μια λεμονιά

Εφύτεψα μια λεμονιά
με λίγα πράσινα κλωνιά


Εφύτεψα μια λεμονιά
μέσα στην βαρυχειμωνιά
αχ και πότε θα μεγαλώσει
τον ανθό της να μου δώσει


Ειν’ το κορμάκι της λιγνό
αναστενάζω και πονώ


Κι ειν’ το κορμάκι της λιγνό
κι αν μαραθεί τι θα γινώ
τη σκαλίζω τη ποτίζω
και με δάκρυα την ραντίζω


Αχ Παναγιά μου πως αργεί
να `ρθει μια μέρα μιαν αυγή


Αχ Παναγιά μου πως αργεί
το πρώτο ανθάκι της να βγει
για να φτιάξουμε γλυκιά μου
το στεφάνι μας του γάμου
I have planted a lemon tree

I have planted a lemon tree
With few green twigs


I have planted a lemon tree
In a deep winter
Ah, sometime it will grow up
To give me a blossom


Its little body is slender
I sigh and ache


And it's little body is slender
And if it becomes try what will I turn to
I molder it, I pour it
And I pour it with tears


Ah, my Mother of God, how lingers
A day to come one at daybreak


Ah, my Mother of God, how lingers
Its first blossom to come out
For us to make, my sweet,
Our wedding crownTranslated by Marina Boronina
Посадила я лимонное дерево

Посадила я лимонное дерево
C немногими зелеными ветками


Посадила я лимонное дерево
Посреди глубокой зимы
Ах, когда-нибудь оно вырастет
И цветок свой мне даст


Тельце его стройное
Я вздыхаю и страдаю


И тельце его стройное,
И если засохнет, что со мной станет
Я его рыхлю, его поливаю
И слезами орошаю


Ах, Богородица моя, как медленно
Настает день на рассвете


Ах, Богородица моя, как медленно
Первый цветочек его вылезает
Чтобы нам сделать, сладкий мой
Венок наш свадебныйTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Look video, clip and/or listen to audio
Τρίο Μπελκάντο
Трио Бельканто
Trio Mpelkanto

Поделиться: