Τόσα γράμματα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τόσα γράμματα

Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα
μα κανένα δε σου έστειλα ως τώρα
γιατί θέλω να σε βλέπω πια κατάματα
να σου λέω ό,τι νιώθω αυτήν την ώρα


Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό
να στείλω ένα γράμμα και σε μένα
να πω στον εαυτό μου σ’ αγαπώ
μα ξέχασα οδό και αριθμό
και μένει στο συρτάρι μου κι αυτό


Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα
μα το τραύμα της αγάπης μου δεν κλείνει
γιατί δεν πιστεύω τώρα πια σε θαύματα
ό, τι ήτανε να γίνει έχει γίνει
So many letters

So many letters I have written to you at daybreak
But I haven't sent you any
Because I want to see you eyes to eyes
To tell you everything, that I feel in this hour


Time for me to do something right already
Το send a letter to myself
To tell myself "I love you"
But I have forgotten the street and the number
And it remains in my box too


So many letters I have written to you at daybreak
But the injury of my love does not close up
Because I don’t already believe in miracles
All that was supposed to happen has happenedTranslated by Marina Boronina
Столько писем

Столько писем я тебе написал на рассвете
Но ни одно тебе не послал до сих пор
Потому что я хочу тебя видеть глаза в глаза
Говорить тебе все, что я чувствую в этот час


Время мне сделать что-то уже правильное
Послать письмо и себе
Сказать самому себе "я тебя люблю"
Но я забыл улицу и номер
И остается в ящике моем и оно


Столько писем я тебе написал на рассвете
Но рана любви моя не закрывается
Потому что я не верю уже в чудеса
Все, что должно было случиться, случилосьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Γιάννης Πάριος
Яннис Париос
Giannhs Parios

Look video, clip and/or listen to audio
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: