Δρόμος

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δρόμος
Εκτελεστής:
Άννα Βίσση

Μείνε όσο μ’ αγαπάς
πίστεψέ με δε θα σε κρατήσω.
άμα θες αλλού να πας
πήγαινε δε θα σε σταματήσω, ποτέ.


Μα εγώ που τόσο σ’ αγαπώ,

θα γίνω δρόμος να περάσεις,
χορτάρι για να κοιμηθείς,
ποτάμι για να ξεδιψάσεις,
και γέφυρα από πάνω να διαβείς.


Μείνε όσο μ’ αγαπάς
μη σε νοιάζει αν εγώ δακρύσω
άμα θες αλλού να πας
πίστεψε με δε θα σε μισήσω, ποτέ.
Road
Performer:
Anna Vissi

Stay as long as you love me
Believe me, I will not hold you
If you want to go elsewhere
Go, I will not stop you, never


But Ι, who love you so

I will turn into a road for you to walk on
Grass for you to sleep on
A river for you to quench your thirst
And bridge for you to cross


Stay as long as you love me
Let it not disturb you if I weep
If you want to go to elsewhere
Go, I will not hate you, neverTranslated by Marina Boronina
Дорога
Исполнитель:
Анна Висси

Останься настолько, насколько меня любишь
Поверь мне, я тебя не удержу
Если хочешь куда-нибудь в другое место пойти
Иди, я тебя не остановлю, никогда


Но я, что тебя так люблю

Стану дорогой, чтобы ты прошел
Травой, чтобы ты уснул
Рекой, чтобы утолил жажду
И мостом, по которому ты прошел


Останься настолько, насколько меня любишь
Пусть тебя не беспокоит, если я заплачу
Если хочешь куда-нибудь в другое место пойти
Поверь мне, я тебя не возненавижу, никогдаTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: