Αν μια μέρα σε χάσω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αν μια μέρα σε χάσω
Μουσική:

Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω
σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω
σ’ αγαπώ μ’ ένα τρόπο που με φέρνει στην τρέλα
γύρω απ’ σένα η ζωή μου γυρνά

Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δίνεις
φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ’ αφήνεις
το αίμα στο κορμί μου για σένα κυλά
αν κάποτε φύγεις δε θα `χω καρδιά


αν μια μέρα σε χάσω
αν μια μέρα σε χάσω
αν μια μέρα σε χάσω
αν μια μέρα σε χάσω
θα πάψω να υπάρχω
θα πάψω να ζω


Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου
σημαδεύει μ’ αγκάθια την κάθε στιγμή μου
ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά
από σένα σε σένα η ζωή μου γυρνά
If one day I lose you
Music:

I'm jealous of you at the time when I lean to you
I'm jealous of you at the time when I take your lips
I love you in a way that brings me to madness
Around you my life revolves

I'm jealous of you at the hour when you give me love
I'm afraid of the hours when you leave me alone
The blood in my body moves for you
If ever you leave I will not have a heart


If one day I lose you
If one day I lose you
If one day I lose you
If one day I lose you
If one day I lose you
I will stop existing
I will stop living


The passionate manner, when I want you mine
Marks with the thorns every my moment
The same nightmare often wakes me up
From you to you my life revolvesTranslated by Marina Boronina
Если однажды тебя потеряю
Музыка:

Я тебя ревную в час, когда к тебе льну
Я тебя ревную в час, когда губы твои получаю
Я люблю тебя тем образом, что меня повергает в безумие
Вокруг тебя жизнь моя вертится

Я тебя ревную в час, когда ты мне любовь даришь
Я боюсь часов, когда ты одного меня оставляешь
Кровь в теле моем для тебя движется
Если когда-нибудь ты уйдешь, у меня не будет сердца


Если однажды тебя потеряю
Если однажды тебя потеряю
Если однажды тебя потеряю
Если однажды тебя потеряю
Я перестану существовать,
Я перестану жить


Вспыльчивая манера, с какой я хочу тебя сделать своей
Отмечает шипами каждый момент мой
Тот же самый кошмар часто меня будит
От тебя к тебе жизнь моя блуждаетTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Πασχάλης Αρβανιτίδης
Пасхалис Арванитидис
Pasxalhs Arbanitidhs

Поделиться: