Η ζωή

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Η ζωή
Εκτελεστής:
Δημήτρης Μπάσης

Μη μου ζητάς τραγούδια
χθεσινά ξαναφορεμένα
μην ψάχνεις τα φεγγάρια
τα παλιά τα περπατημένα.


Η ζωή
ξεκινά δυνατά και πατά
σ' άλλους γαλαξίες

συγχωρεί
τους πολύ τολμηρούς
τους τρελούς και τις αξίες

η ζωή
τρέχει μ' έτη φωτός
ο καιρός δεν την τρομάζει

προχωρεί
και γι' αγάπες παλιές
ούτε που το κουβεντιάζει.


Μη μου ζητάς θυσίες
αρκετές έκανα για σένα
έχω πολλές αιτίες
που κρατώ το αύριο για μένα.
The life
Performer:
Dimitris Basis

Don't ask me for songs
Yesterday ones, again worn ones,
Don't look for the moons
Old ones, walked over ones


The life
Starts strongly and steps
In other galaxies

It forgives
Very daring ones
Crazy ones and merits

The life
Runs by light years
The times doesn't frighten it

It progresses
And about old loves
Even doesn't speak


Don't ask me for sacrifices
I have made enough for you
I have many reasons
To keep tomorrow for myselfTranslated by Marina Boronina
Жизнь
Исполнитель:
Димитрис Басис

Не проси у меня песен
Вчерашних, снова надетых,
Не ищи лун
Старых, пройденных.


Жизнь
Начинается громко и ступает
По другим галактикам.

Прощает
Очень дерзких,
Сумасшедших и достоинства.

Жизнь
Бежит световыми годами,
Время ее не пугает,

Двигается вперед
И о любви прошедшей
Даже не разговаривает.


Не проси у меня жертв,
Я достаточно принес тебе,
У меня много причин
Чтобы хранить завтра для себя.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μπάσης
Димитрис Басис
Dhmhtrhs Mpashs

Поделиться: