Αθήνα μάνα μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αθήνα μάνα μου
Εκτελεστής:
Μπέσσυ Αργυράκη

Μες στο φως του δειλινού
εκεί στην άκρη του γιαλού
το κατώφλι σου περνώ
πόλη μου, ξαναγυρνώ


Αθήνα, μάνα μου, κυρά μου Αθήνα,
τ’ αγκάλιασμά σου το στερήθηκα
Έβγα, φεγγάρι μου, βάλε σημάδι
να βρω το σπίτι που γεννήθηκα

Απ’ την Ακρόπολη ως τη Ραφήνα
βήμα το βήμα θα σε θυμηθώ
Αθήνα, μάνα μου, κυρά μου Αθήνα,
σμίγω τα χείλη και το χώμα σου φιλώ


Πέρασα ταξιδευτής
τόσα πέλαγα της γής
κι όπου αντάμωσα στεριά
βγήκα και άναψα φωτιά
Athens my mother
Performer:
Bessi Argiraki

In the afternoon light
There, on the sea side
I step over your threshold
My city, I come back to you again


Athens my mother, my lady Athens
I was deprived of your embrace
Come out, my moon, give me a sign
For me to find the house, where I was born

From Acropolis to Rafina
Step by step I will recall you
Athens my mother, my lady Athens
I compress my lips and I kiss your earth


I traveled
So many sees of the earth
And where I met land
I came out and lightened a fireTranslated by Marina Boronina
Афины моя мать
Исполнитель:
Бесси Аргираки

В свете вечера
Там, на краю побережья
Я переступаю твой порог
Город мой, я снова возвращаюсь


Афины, моя мать, госпожа моя Афины
Объятия твоего я лишилась
Выходи, луна моя, дай знак
Найти дом, в котором родилась

От Акрополя вплоть до Рафины
Шаг за шагом я тебя вспомню.
Афины, моя мать, госпожа моя Афины
Смыкаю губы и землю твою целую.


Я путешествовала,
Столько морей земли
И там, где встретила сушу,
Я вышла и зажгла светTranslated by Marina Boronina
Notes
Athens (Athina) in Greek is female noun.
Rafina - a town in Greece.
Albums and collections
Song Athens my mother (Αθήνα μάνα μου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μπέσσυ Αργυράκη
Бесси Аргираки
Mpessy Argyrakh

Поделиться: