Κάτσε και μέτρα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Κάτσε και μέτρα
Εκτελεστής:
Πάνος Κιάμος

Θρύψαλα και σκόνη όσα είπες
καταδικασμένος είμαι εδώ
κάτι τέτοιες κουρασμένες νύχτες
πράγματα δικά σου να κοιτώ


Κάτσε και μέτρα πόσες συγνώμες
έχω ακούσει από εσένα εγώ
Πόσα θα φύγω, πόσα για λίγο
και πόσα ακόμα φτηνά σ' αγαπώ

Κάτσε και μέτρα τις υποσχέσεις
δεν είναι οι σχέσεις σφηνάκια φτηνά
Έκλεψες χρόνο, άλλαξες δρόμο
κι άφησες πίσω μεγάλη ζημιά


Κάποια μέρα ίσως να ξεχάσω
όσο κι αν μπερδέψω τα ποτά
Στο γνωστό αδιέξοδο θα φτάσω
και θα σπάσω πράγματα μετά


Κάτσε και μέτρα πόσες συγνώμες
έχω ακούσει από εσένα εγώ
Πόσα θα φύγω, πόσα για λίγο
και πόσα ακόμα φτηνά σ' αγαπώ

Κάτσε και μέτρα τις υποσχέσεις
δεν είναι οι σχέσεις σφηνάκια φτηνά
Κράτα τις τύψεις, δεν θα μου λείψεις
χαμογελάω απόψε ξανά
Sit and count
Performer:
Panos Kiamos

Crumbles and dust whatever you said
I am here condemned
Tired nights like this
To look at your things.


Sit and count, how many sorries
I've heard from you
How many "I will go away", how many "for a while"
And also how many cheap "I love you".

Sit and count the promises
Relations are not quick cheap drinks
You have stolen time, changed road
And left behind you a big damage.


One day, perhaps, I'll forget
No matter how I mix the drinks
I will arrive at the familiar deadlock
And I will break things afterwards.


Sit and count, how many sorries
I've heard from you
How many "I will go away", how many "for a while"
And also how many cheap "I love you".

Sit and count the promises
Relations are not quick cheap drinks
Keep the remorses, I will not miss you
I smile tonight again.Translated by Marina Boronina
Сядь и посчитай
Исполнитель:
Панос Киамос

Крошки и пыль - что бы ты говорила
Приговоренный я здесь
Какими-то такими уставшими ночами
Вещи твои смотреть.


Сядь и посчитай, сколько извинений
Выслушал от тебя я,
Сколько "я уйду", сколько "ненадолго",
И сколько еще дешевых "я тебя люблю".

Сядь и посчитай обещания
Отношения - не стопочки дешевые,
Ты украла время, изменила дорогу
И оставила позади большой ущерб.


Когда-нибудь, возможно, я забуду
Сколько бы ни мешал напитки,
В знакомый тупик зайду
И разобью вещи потом.


Сядь и посчитай, сколько извинений
Выслушал от тебя я
Сколько "я уйду", сколько "ненадолго",
И сколько еще дешевых "я тебя люблю"

Сядь и посчитай обещания
Это не отношения, стопочки дешевые
Сохрани угрызения совести, я не буду скучать по тебе
Улыбаюсь сегодня снова.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Πάνος Κιάμος
Панос Киамос
Panos Kiamos

Поделиться: