Μια ζωή μέσα στους δρόμους

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μια ζωή μέσα στους δρόμους
Μουσική:
Τάκης Σούκας

Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω
τον γνώρισα από μικρό/ή,
ζητάω τώρα κάπου ν' ακουμπήσω,
ν' αφήσω την παλιά ζωή


Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες,
μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες,
μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε,
έχω βαρεθεί τον κόσμο, κι όλα μου φταίνε


Τον κόσμο που μου δείχνεις να γνωρίσω
τον ξέρω φίλε πιο καλά,
τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω
απ' έξω κι ανακατωτά


Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες,
μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες,
μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε,
έχω βαρεθεί τον κόσμο, κι όλα μου φταίνε
A life on the roads

The road you show me to walk
I know from childhood
I ask now where to rest,
to abandon the old life


A life on the roads and at nights
a life among lawbreakers and sleepless nights
all my life telling me the same words
I am tired of the world and all for me is to blame


The world you show me to know
I know, my friend, better
I have studied it before I met you
inside out


A life on the roads and at nights
a life among lawbreakers and sleepless nights
all my life telling me the same words
I am tired of the world and all for me is to blameTranslated by Marina Boronina
Жизнь на улицах
Музыка:
Такис Сукас

Тот путь, который ты мне показываешь, чтобы я пошел,
Я познал/а с детских лет,
Я спрашиваю сейчас, где бы прилечь,
Оставить старую жизнь


Жизнь на улицах и в ночах,
Жизнь среди беззаконников и полуночничества,
Всю жизнь одни и те же слова мне говорят,
Меня утомил мир, и все мне виновно


Мир, который ты мне показываешь узнать,
Я знаю, друг, лучше,
Я его изучил до того как тебя встретить
Вдоль и поперек


Жизнь на улицах и в ночах,
Жизнь среди беззаконников и полуночничества,
Всю жизнь одни и те же слова мне говорят,
Меня утомил мир, и все мне виновноTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song A life on the roads (Μια ζωή μέσα στους δρόμους) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Δημήτρης Μητροπάνος
Димитрис Митропанос
Dhmhtrhs Mhtropanos

Look video, clip and/or listen to audio
Χάρις Αλεξίου
Харис Алексиу
Xaris Aleksioy

Поделиться: