Με το φορητό τον ουρανό μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Με το φορητό τον ουρανό μου
Μουσική:
Εκτελεστής:
Μανώλης Μητσιάς

Γράφανε παλιά
νόμους κι εντολές
στην Παλιά Διαθήκη
Υποθήκη


Πρέπει να τιμάς,
ψέμα να μην λες
κι ό,τι δεν σου ανήκει
Θέλει νίκη


Χρόνια
τα 'λεγε ο Θεός
κι άκουγε ο λαός
στη γη που μένει


Χρόνια τα 'λεγα κι εγώ,
μέχρι να πνιγώ
Μια μέρα
Ελένη


Θέλει θάρρος ν' αγαπάς
θάρρος θέλει στ' άγνωστο να πας
Μέλι, μέλι, και κρασί
Πίστη θέλει
σαν τον Μωυσή κι εσύ


Όλα τα πουλιά
φτιάχνουνε φωλιές
Φτιάχνουν ένα σπίτι
για μαγνήτη


Χρόνια
το 'φτιαχνα κι εγώ
μέχρι να πνιγώ
Μια μέρα
μια Τρίτη


Με το φορητό τον ουρανό μου
στα μισά και κάτι αυτού του δρόμου
Έχω ένα σκοπό να πω στο χρόνο
όσο σ' αγαπώ σ' ελευθερώνω
Со своим переносным небом
Музыка:
Исполнитель:
Манолис Митсиас

Писали прежде
Законы и приказы
В Ветхом Завете
Завет


Ты должен ценить,
Ложь не говорить,
И все, что тебе не принадлежит,
Требует победы.


Годами
Это говорил Бог
И слушал народ
На земле который живет


Годами
Говорил и я
Прежде, чем задохнулся
Однажды
Элени


Нужна смелость, чтобы любить
Смелость нужна, чтобы к неизвестному пойти
Мед, мед и вино
Вера нужна
Как Моисею, так и тебе


Все птицы
Вьют гнезда
Строят дом
Для магнита


Годами его делал и я
Прежде, чем задохнулся
Однажды
Во вторник


С своим переносным небом
На половине с чем-то этого пути
У меня есть цель сказать времени
Пока я люблю тебя, я тебя освобождаю.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song With my portative heaven (Με το φορητό τον ουρανό μου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manwlhs Mhtsias

Поделиться: