Τυπικές επαφές

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τυπικές επαφές
Εκτελεστής:
Σάκης Ρουβάς

Όταν θα με ξαναδείς
Δεν θα είμαι ο ίδιος πια
Θα'χει κρύο και θα ντύνομαι καλά
Έρωτα μου φιλικά, θα μιλάω γενικά
Θα κάνω ότι θέλεις τελικά


Όταν θα με ξαναδείς
Θα ‘μαι απλά κάποιος γνωστός
Στη γωνία του μπαρ που χάνεται το φως
Και αν είσαι βιαστική, ρίγη στο κορμί μου
Κανείς να μου στερήσει δεν μπορεί


Τυπικές θα έχουμε επαφές
Θα γίνει ό,τι θες
Στο μυαλό μου είσαι γυμνή
Ό,τι θες
Όμως μέσα μου θα καις
Με σκηνές ερωτικές
Δεν παίρνουν διαταγές
Οι καρδιές


Όταν θα με ξαναδείς
Θα ‘ναι ο κόσμος μοναξιά
Στην υγειά σου και στα βράδια τα καυτά
Είναι ο νόμος της σιωπής
Της δικής σου υποταγής
Δικαίωμα της δικής μου της ψυχής
Формальные связи
Исполнитель:
Сакис Рувас

Когда меня ты снова увидишь
Я не буду тем же уже
Мне будет холодно, и я буду одеваться тепло в
Любовь мою дружескую, я буду говорить неконкретно,
Я сделаю все, что хочешь, в конечном концов.


Когда меня ты снова увидишь
Я буду просто кем-то знакомым
В углу бара, где теряется свет
И если ты торопишься, дрожи в теле моем
Никто меня лишить не может.


Формальные связи у нас будут
Станет так, как ты хочешь
В уме моем ты обнаженная
Все, что хочешь
Но внутри меня будешь гореть
В сценах эротических
Не подчиняются приказам
Сердца


Когда меня ты снова увидишь
Будет мир одиночеством
За здоровье твое и за вечера жаркие
Это закон тишины,
Твоего подчинения,
Право моей души.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Formal contacts (Τυπικές επαφές) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Σάκης Ρουβάς
Сакис Рувас
Sakhs Roybas

Поделиться: