Πάρε το δαχτυλίδι μου

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Πάρε το δαχτυλίδι μου

Πάρε το δαχτυλίδι μου
που γράφει τ' όνομά μου
και πίστεψε πως σ' αγαπώ
με όλη την καρδιά μου.


Βάλε το δαχτυλίδι μου
που γράφει τ' όνομά μου
για να μη με ξεχνάς ποτέ
μακριά μου όταν θα 'σαι,
να το φοράς στο χέρι σου
κι εμένα να θυμάσαι.


Μοίρα καλή μας ένωσε
μες στη ζωή για πάντα,
τον έρωτά μας δεν μπορεί
κανείς να εμποδίσει,
εμάς μονάχα ο θάνατος
μπορεί να μας χωρίσει.
Take my ring

Take my ring
Where my name is written
And trust, that I love you
With whole my heart


Wear my ring
Where my name is written
For you to never forget me
When you will be far away from me
For you to wear it on your hand
And to remember me


The happy destiny united us
In the life forever
With our love
Nobody can interfere
Only death
Can divide usTranslated by Marina Boronina
Возьми мое кольцо

Возьми мое кольцо
На котором написано имя мое
И поверь, как я тебя люблю
Всем сердцем своим


Надень кольцо мое
На котором написано имя мое
Чтобы ты не забывала меня никогда
Далеко от меня когда ты будешь
Чтобы его носила ты на руке своей
И меня вспоминала.


Судьба счастливая нас объединила
В жизни навсегда
Любви нашей не может
Никто помешать
Нас только смерть
Может разлучить.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Take my ring (Πάρε το δαχτυλίδι μου) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Πόλυ Πάνου
Поли Пану
Poly Panoy

Look video, clip and/or listen to audio
Ρίτα Σακελλαρίου
Рита Сакеллариу
Rita Sakellariou

Поделиться: