Ο Κύκλος του C.N.S. V

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ο Κύκλος του C.N.S. V
Εκτελεστής:
Φλέρυ Νταντωνάκη

Θα περιμένω
Σε παραλία ερημική
Τ' άγριο το κύμα να μου φέρει
Τη ματιά σου


Κι ό,τι μου φέρει θ' αγαπώ
Γιατί θαναι δικό σου
Είτε πετράδι είτε φιλί
'Η τ' ονειρό σου


Θα περιμένω
Από το βράδυ ως το πρωί
Ως να γενώ
Εγώ
Μια παραλία ερημική
Να σε καλωσορίσει
The C.N.S. Cycle V
Performer:
Flery Dadonaki

I will wait
on a lonely coast
the wild wave to bring me
your sight


And whatever it brings me I will love
because it will be yours
whether a stone or a kiss
or your dream


I will wait
from the evening to the morning
until I become
myself
for a lonely coast
to welcome youTranslated by Marina Boronina
Цикл C.N.S. V
Исполнитель:
Флери Дадонаки

Я буду ждать
На побережье пустынном
Когда дикая волна мне принесет
Взгляд твой


И все, что мне принесет, я буду любить
Потому что это будет твое
Хоть драгоценный камень, хоть поцелуй
Или мечта твоя.


Я буду ждать
С вечера до утра
Пока я не стану
Собой
Побережье пустынное
Тебя встретит.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Φλέρυ Νταντωνάκη
Флери Дадонаки
Flery Ntantwnakh

Поделиться: