Μόνο για σένανε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μόνο για σένανε
Εκτελεστής:
Άννα Βίσση

Θα μπορούσα να κάνω τις νύχτες μου μέρες,
τη ζωή μου να είναι μόνο γλέντια και τρέλες.
Θα μπορούσα να έχω όποιονε θέλω
με μια μου μόνο ματιά.

Θα μπορούσα να είμαι για όλους η μία,
για το γέλιο ή το δάκρυ τους εγώ να ’μαι η αιτία.
Θα μπορούσα να ζήσω να κάνω ό,τι θέλω
με μια μου μόνο ματιά.
Μα:


Μόνο για σένανε τις νύχτες τραγουδάω,
μόνο για σένα
Μόνο για σένανε δακρύζω και πονάω,
μόνο για σένα που αγαπώ.


Θα μπορούσα να ζήσω μια ζωή μ’ αυταπάτες,
με κοσμικές γνωριμίες, με δήθεν αγάπες.
Θα μπορούσα, αν ήθελα, να έχω τα πάντα
με μια μου μόνο ματιά.

Θα μπορούσα απ’ της πλήξης το πιοτό να μην πίνω,
εγώ πάντα να παίρνω και ποτέ να μη δίνω.
Θα μπορούσα να χάνομαι τυλιγμένη με φώτα
στου ονείρου τη λησμονιά.
Μα:


Μόνο για σένανε τις νύχτες τραγουδάω,
μόνο για σένα
Μόνο για σένανε δακρύζω και πονάω,
μόνο για σένα που αγαπώ.
Только для тебя
Исполнитель:
Анна Висси

Я могла бы сделать ночи свои днями
Жизнь свою пирушками и безумиями
Я могла бы обладать, кем хочу
С помощью лишь одного своего взгляда

Я могла бы быть для всех единственной
Смеха и слезы их быть причиной
Я могла бы жить, чтобы делать все, что хочу
С помощью лишь одного своего взгляда
Но


Только для тебя ночами я пою
Только для тебя
Только для тебя я плачу и мне больно
Только для тебя, которого люблю.


Я могла бы прожить жизнь иллюзиями
Светскими знакомствами, мнимыми любовями
Я могла бы, если бы хотела, иметь все
С помощью лишь одного своего взгляда

Я могла бы тоски напиток не пить
Всегда брать и никогда не давать
Я могла бы теряться окутанная огнями
В мечты забвении
Но


Только для тебя ночами я пою
Только для тебя
Только для тебя я плачу и мне больно
Только для тебя, которого люблю.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Only for you (Μόνο για σένανε) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: