Αν είσαι ένα αστέρι

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αν είσαι ένα αστέρι

Αυτό που μου συμβαίνει
φοβάμαι τόσο να το πω
καρδιά μου πληγωμένη
ας είναι αλήθεια αυτό που ζω
Αγάπη να΄ναι αληθινή
αιτία να΄ναι κι αφορμή
σ΄αυτά τα μάτια που κοιτώ
τον έρωτα να βρω


Αν είσαι ένα αστέρι
που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή
ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ΄αφήσεις
ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε
στα όνειρα να ζω
μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει
μέσα μου μείνε να σ΄αγαπώ


Στο δρόμο το δικό μου
τα πάντα ήταν σκοτεινά
ποτέ τα όνειρά μου
δε θα΄χαν γίνει αληθινά
Μα τώρα είσαι εδώ εσύ
και έχω ξαναγεννηθεί
το τέλος κι η αρχή μου
ζωή μου είσαι εσύ
If you are a star

What hapens to me
I am so afraid to tell
My broken heart
Let it be the truth, what I live
The love to be true
The reason to be pretext
In the eyes, which I look at
To find the love


If you are a star
Which brings the light in my empty life
Never die out, never leave me,
Let the love never vanish

But if you are a dream, turn off the lights
For me to live in the dreams
Let it not dawns, never finishes
Stay inside me for me to love you


On my own road
Everything was dark
My dreams never
Had become true
But now you are here
I am reborn
My end and beginning
You are my lifeTranslated by Marina Boronina
Если ты звезда

То, что со мной происходит,
Я так боюсь рассказать
Сердце мое раненое
Пусть правда то, что я переживаю
Любовь пусть будет истинной
Причина пусть будет и поводом
В этих глазах, в которые я смотрю,
Любовь чтобы найти


Если ты звезда
Что свет несет в пустую мою жизнь
Никогда не гасни, никогда не оставляй меня
Никогда пусть не изчеснет любовь эта

Но мечта если ты, огни погаси,
В мечтах чтобы мне жить,
Пусть не рассветет, никогда не закончится,
Внутри меня останься, чтобы мне тебя любить


На дороге моей
Все было темное
Никогда мечты мои
Не становились настоящими
Но сейчас здесь ты
И я заново родился
Конец и начало мое
Жизнь моя тыTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song If you are a star (Αν είσαι ένα αστέρι) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νίκος Βέρτης
Никос Вертис
Nikos Berths

Look video, clip and/or listen to audio
Πάολα Φωκά
Паола Фока
Paola Fwka

Look video, clip and/or listen to audio
Χρήστος Σαντικάι
Христос Сантикаи
Xrhstos Santikai

Look video, clip and/or listen to audio
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Pegky Zhna

Поделиться:
1