Λάβα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Λάβα

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
απ' όνειρο βαθύ
κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά
κλαίει να γεννηθεί

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
εφτά γενιές σβηστό
Λάβα μου, λάβα μου
αίμα μου ζεστό


Κάτι λίγοι συγγενείς
ξαδέρφια μακρινά
πες μου αν έμεινε κανείς
για μας τα πετεινά

Κάτι λίγοι συγγενείς
στα έγκατα του νου
Λάβα μου, λάβα μου
σώμα τ' ουρανού


Εγώ το φως μετάλαβα
κι εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως
Υπ' όψιν μου δεν τα 'λαβα
του κόσμου τα χλωμά
Κατάλαβα

Εγώ το φως μετάλαβα
κι αντέχω τη φωτιά
στο στήθος
Υπ' όψιν μου δεν τα 'λαβα
του κόσμου τα χλωμά
κατάλαβα


Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
απ' όνειρο βαθύ
κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά
κλαίει να γεννηθεί

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
εφτά γενιές σβηστό
Λάβα μου, λάβα μου
δάκρυ από Χριστό

Εγώ με λάβα τα 'λαβα
αυτά που λέει κρυφά το πλήθος
κι ας μοιάζαν θεοπάλαβα
τα αχ των ζωντανών
κατάλαβα.
Lava

Like a volcano that wakes up
From a deep sleep
And all that creates mountains
Cries to be born.

Like a volcano that wakes up
Extinguished for seven generations
My lava, my lava
My hot blood


Some few relatives
Distant cousins
Tell me if anyone left
For us, birds (of the sky)

Some few relatives
In depths of mind
My lava, my lava
Body of the sky


I took communion with the light
And there the heart leads you usually
I didn't take into account
The pales of the world
I understood

I took communion with the light
And I endure the fire
In the chest
I didn't take into account
The pales of the world
I understood


Like a volcano that wakes up
From a deep sleep
And all that creates mountains
Cries to be born.

Like a volcano that wakes up
Extinguished for seven generations
My lava, my lava
Tear from Christ

With the lava I got
What the crowd says secretly
And let them look insane
The "ah" of living ones
I understood.Translated by Marina Boronina
Лава

Как вулкан, что просыпается
От сна глубокого,
И все, что создает горы,
Плачет, чтобы родиться.

Как вулкан, что просыпается
В седьмом поколении потухший
Лава моя, лава моя,
Кровь моя горячая.


Какие-то близкие родственники
Двоюродные далекие
Скажи мне, остался ли кто-нибудь
Для нас, птиц небесных.

Какие-то близкие родственники
В недрах разума,
Лава моя, лава моя,
Тело неба.


Я света причастилась
И туда тебя ведет сердце обычно
Во внимание я не приняла
Мира бледность
Я поняла

Я света причастилась
И выдерживаю свет
В груди
Во внимание я не приняла
Мира бледность
Я поняла.


Как вулкан, что просыпается
От сна глубокого,
И все, из чего состоят горы,
Плачет, чтобы родиться.

Как вулкан, что просыпается
В седьмом поколении потухший
Лава моя, лава моя,
Слеза Христа.

Я с лавой приняла
То, что говорит скрыто толпа
И пусть похоже было на безумное,
Я "ах" живых
Поняла.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Lava (Λάβα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Алкистис Протопсалти
Alkhstis Prwtopsalth

Поделиться: