Λόγια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Λόγια
Εκτελεστής:
Πέγκυ Ζήνα

Είναι στιγμές που με πληγώνεις
κι όσο κι αν το μετανιώνεις
λέω μέχρι εδώ ήταν και τέλειωσε
Είναι στιγμές που σου φωνάζω
πως και να φύγεις δεν τρομάζω
κι ότι ήταν η καρδιά να δώσει έδωσε


Λόγια μόνο λόγια
που για μια στιγμή κρατάνε
λόγια μόνο λόγια
και θυμός που μου περνά
Λόγια μόνο λόγια
που μετά δεν τα θυμάμαι
λίγο ζούμε χώρια
κι είμαι πλάι σου ξανά


Είναι στιγμές που λέω φτάνει
μ΄έχεις πληγώσει και δεν κάνει
γι΄αυτό κι αν θα σε χάσω
πια δεν νοιάζομαι
Βλέπω πως γίνομαι θυσία
και συ δεν δίνεις σημασία
αυτή τη σχέση πια δεν τη χρειάζομαι


Λόγια μόνο λόγια
που για μια στιγμή κρατάνε
λόγια μόνο λόγια
και θυμός που μου περνά
Λόγια μόνο λόγια
που μετά δεν τα θυμάμαι
λίγο ζούμε χώρια
κι είμαι πλάι σου ξανά
Слова
Исполнитель:
Пегги Зина

Эти моменты, когда ты меня ранишь
И сколько бы ты ни сожалел об этом
Я говорю до этого момента было, и закончилось
Эти моменты, когда я тебя зову
И как ты уйдёшь я не пугаюсь
И что было у сердца, чтобы отдать, оно отдало


Слова только слова,
Которые на один миг удерживают,
Слова только слова,
И гнев, который меня охватывает,
Слова только слова,
Которые потом я не помню,
Мы недолго живём по отдельности,
И я снова рядом с тобой


Эти моменты, когда я говорю "достаточно"
Ты уже ранил меня
Поэтому даже если я потеряю тебя
Я уже не беспокоюсь
Вижу, как становлюсь жертвой
А ты не придаешь значения
Эти отношения мне уже не нужны


Слова только слова,
Которые на один миг удерживают,
Слова только слова,
И гнев, который меня охватывает,
Слова только слова,
Которые потом я не помню,
Мы недолго живём по отдельности,
И я снова рядом с тобойTranslated by Anastasia Ikonomidoy
Albums and collections
Song Words (Λόγια) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Πέγκυ Ζήνα
Пегги Зина
Pegky Zhna

Поделиться: