ΟΚ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
ΟΚ
Εκτελεστής:
Νίνο Ξυπολιτάς

Λένε πως η φύση
θα μας εκδικηθεί
άπειροι προφήτες
και χιλιάδες οιωνοί

Λένε ότι οι πλανήτες
θα ευθυγραμμιστούν
κι όλα όσα γνωρίζουμε
ως τώρα θα χαθούν


Κι αν έρχεται το τέλος
κι η καταστροφή
το μόνο που μετράει
για μένα είσαι εσύ

Κι αν μείνουμε στον κόσμο
εμείς τελευταίοι
εφόσον έχω εσένα
εγώ θα ΄μαι ΟΚ


Άνθρωποι οργισμένοι
που επαναστατούν
κυβερνήσεις πιόνια
σ΄αδιέξοδο οδηγούν

Σαστισμένοι ηγέτες
αμήχανα κοιτούν
έναν νέο κόσμο
στον οποίο δε χωρούν
ОК
Исполнитель:
Нино Ксиполитас

Говорят, что природа
Нам отомстит
Бесчисленные пророки
И тысячи примет

Говорят, что планеты
Выравняются
И все, что мы познали
До сих пор пропадет


И если прихоит конец
Или катастрофа
То единственное, что важно
Для меня, это ты.

И если останемся в мире
Мы последними
Пока ты у меня есть
Я буду ОК.


Люди разгневанные
Которые бунтуют
Правительства пешки
В тупик ведут

Смятенные вожди
Недоуменно смотрят
На новый мир,
В который не вмещаютсяTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Νίνο Ξυπολιτάς
Нино Ксиполитас
Nino Ksypolitas

Поделиться: