Αυτή τη φορά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αυτή τη φορά
Εκτελεστής:
Άννα Βίσση

Αυτή τη φορά
Το ίδιο λάθος δεν θα κάνω
κι ας πεθάνω
Αυτή τη φορά
Δεν θα υπάρξει σου τ' ορκίζομαι ποτέ
άλλη φορά
Αυτή τη φορά
Όλα για όλα θα τα παίξω
μα θα σ' αφήσω
Αυτή τη φορά
Τα δάχτυλά μου θα τα σπάσω,
για να μην σου τηλεφωνήσω
Αυτή τη φορά
Τη γλώσσα μου θα ξεριζώσω,
για να μην σου ξαναμιλήσω
Αυτή τη φορά
Τα δυο μου πόδια θα τα κόψω,
για να μην γυρίσω πίσω
Αυτή τη φορά


Αυτή τη φορά
Δεν θα κλάψω,
ούτε μέσα θα μείνω
για να σκεφτώ
Αυτή τη φορά
Θα σε ξεγράψω,
θα ντυθώ, θα βαφτώ
κι έξω θα βγω
Και στον πρώτο που θα βρω μπροστά μου
θα δοθώ
Έτσι για να σε εκδικηθώ
Αυτή τη φορά


Αυτή τη φορά
Δεν θα υπάρξει δρόμος πίσω να με φέρει
Αυτή τη φορά
Κανένας άνεμος ποτέ δεν θα με ρίξει
στα πόδια σου μπροστά
Αυτή τη φορά
Ό,τι έχω ας το χάσω,
ας μη ζήσω
Αυτή τη φορά
Την καρδιά μου θα την σπάσω,
για να μην σε ξαναγαπήσω
Αυτή τη φορά
Το κορμί μου θα το κάψω,
για να μην σε ξανακουμπήσω
Αυτή τη φορά
Τα δυο μου μάτια θα τα βγάλω,
να μην σε ξαναντικρύσω
Αυτή τη φορά


Αυτή τη φορά
Δεν θα κλάψω,
ούτε μέσα θα μείνω
για να σκεφτώ
Αυτή τη φορά
Θα σε ξεγράψω,
θα ντυθώ, θα βαφτώ
κι έξω θα βγω
Και στον πρώτο που θα βρω μπροστά μου
θα δοθώ
Έτσι για να σε εκδικηθώ
Αυτή τη φορά
This time
Performer:
Anna Vissi

This time
I won't make the same mistake
And let me die
This time
There will be no, I swear to you, never
Another time
This time
I will stake my all
But I will leave you
This time
I will break my fingers
For not to call you
This time
I will uproot my tongue
For not to speak with you again
This time
I will cut both my legs
For not to come back
This time


This time
I will not cry
And I will not stay inside
To reflect
This time
I will cross you out
I will dress, I will make up
And will go out
And to the first one whom I will meet in front of me
I will give myself
For me to revenge you in this way
This time


This time
There will be no road back to bring me
This time
No wind never will throw me
To your feet
This time
Let me loose everything I have
And not live
This time
I will break my heart
For not to love you again
This time
I will roast my body
For not to lean on you
This time
I will pull out my both eyes
For not to encounter you
This time


This time
I will not cry
And I will not stay inside
To reflect
This time
I will cross you out
I will dress, I will make up
And will go out
And to the first one whom I will meet in front of me
I will give myself
For me to revenge you in this way
This timeTranslated by Marina Boronina
В этот раз
Исполнитель:
Анна Висси

В этот раз
Я эту же ошибку не сделаю
И пусть я умру
В этот раз
Не будет, я тебе клянусь, никогда
Другого раза
В этот раз
Ва-банк сыграю
Но я тебя оставлю
В этот раз
Пальцы свои сломаю
Чтобы тебе не позвонить
В этот раз
Язык свой вырву с корнем
Чтобы с тобой снова не заговорить
В этот раз
Ноги мои срежу
Чтобы не вернуться назад
В этот раз


В этот раз
Я не заплачу
И дома не останусь
Чтобы поразмыслить
В этот раз
Я тебя вычеркну
Я оденусь, накрашусь
И на улицу выйду
И первому, кого найду передо мной,
Отдамся
Так чтобы тебе отомстить
В этот раз


В этот раз
Не будет дороги назад, чтобы меня привести
В этот раз
Никакой ветер меня не бросит
К ногам твоим
В этот раз
Все, что имею, пусть потеряю
Пусть не проживу
В этот раз
Сердце свое я разобью
Чтобы тебя снова не полюбить
В этот раз
Тело свое обожгу
Чтобы к тебе не прильнуть
В этот раз
Оба глаза своих вырву
Чтобы с тобой снова не встретиться
В этот раз


В этот раз
Я не заплачу
И дома не останусь
Чтобы поразмыслить
В этот раз
Я тебя вычеркну
Я оденусь, накрашусь
И на улицу выйду
И первому, кого найду передо мной,
Отдамся
Так чтобы тебе отомстить
В этот разTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song This time (Αυτή τη φορά) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: