Μέρες αιώνες

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Μέρες αιώνες
Εκτελεστής:
Έλενα Παπαρίζου

Και να που έγινε εκείνο που φοβόμουνα
όταν τις πρώτες ώρες πάγωνα και ίδρωνα
όταν χωρίς εσένα αγάπη μου κοιμόμουνα
και πώς να συνηθίσω αυτόν τον χωρισμό

Και να που ο χρόνος δεν σε πήρε από μένα
απ΄το μυαλό μου τη ψυχή θα ήταν ψέμα
τώρα γελάω όπου βρεθώ απελπισμένα
μόνο και μόνο για να σου το πούν εσένα


Οι μέρες τώρα μοιάζουνε αιώνες
ίδια τα καλοκαίρια κι οι χειμώνες
που μόνη δεν μπορώ εγώ να ζήσω
φοβάμαι δεν θ΄αντέξω θα λυγίσω
δε παν΄ να λένε όλοι για ζωές και θαύματα
για μένα τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα


Πόσο μου λείπει να΄ξερες η αγκαλιά σου
το κάθε βλέμμα σου το κάθε άγγιγμά σου
και βασανίζομαι μεσ΄τις φαντασιώσεις
όσο κι αν ξέρω πως σημάδι δεν θα δώσεις
Days centuries
Performer:
Elena Paparizou

Well, it happened, what I was afraid of
When I was freezing and sweating the first hours
When I was sleeping without you, my love,
And how can I get used to this breaking up

Well, the time hasn't taken you from me
From my mind, my soul, it would be a lie
Now I laugh desperately wherever I am
Only and only for them to tell you about it


The days resemble centuries now
Summers and winters are the same
How can I live alone
I'm afraid I won't bear, I'll stoop
It's wrong for everybody to tell me about lives and miracles
All the things are difficult for me now


How much I miss, if only you knew, your embraces
Your every look, your every touch
And now I'm tormented with my fantasies
Even if I know that you won't give me a signTranslated by Marina Boronina
Дни века
Исполнитель:
Елена Папаризу

И вот, случилось то, чего я боялась
Когда первые часы застывала и покрывалась потом
Когда без тебя, любовь моя, я спала
И как мне привыкнуть в этому расставанию

И вот, время тебя не забрало у меня
Из разума меоего, души, это было бы ложью
Сейчас я смеюсь, где бы ни находилась, отчаянно
Только лишь для того, чтобы об этом тебе сказали


Дни сейчас похожи на века
Одинаковы лета и зимы
Ведь одна я не могу прожить
Я боюсь, я не смогу, я согнусь
Некорректно всем говорить о жизнях и чудесах
Для меня сейчас сложны вещи


Как мне не хватает, знал бы ты, объятья твоего
Каждого взгляда твоего, каждого прикосновения твоего,
И я мучаюсь среди фантазий
Как бы хорошо ни знала, что ты мне знака не подашьTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Days centuries (Μέρες αιώνες) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Έλενα Παπαρίζου
Елена Папаризу
Elena Paprizoy

Поделиться: