Τα γαλάζια σου γράμματα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τα γαλάζια σου γράμματα

Τα γαλάζια σου γράμματα
κάθομαι και διαβάζω
και με παίρνουν χαράματα
καθώς πίσω κοιτάζω


Τα γαλάζια σου γράμματα
τρυφερές αναμνήσεις
να μου λες χίλια πράματα
μα δε λες αν γυρίσεις


Μια ζωή περιμένω
μα δε γίνονται θάματα
μια ζωή σ' ανασταίνω
στα γαλάζια σου γράμματα


Τα γαλάζια σου γράμματα
μαχαιριά κάθε λέξη
και με πιάνουν τα κλάματα
σε ρωτώ τι έχω φταίξει
Your light blue letters

Your light blue letters,
I sit down and read
And down finds me
As I look back


Your light blue letters
Tender memories
You would tell me thousand things
But you don't tell if you come back


Whole life I am waiting
But miracles don't happen
Whole life I resuscitate you
In your light blue letters


Your light blue letters
Stab each word
And cryings overwhelm me
I ask you what I am to blame forTranslated by Marina Boronina
Голубые твои письма

Голубые твои письма
Я сажусь и читаю
И рассвет меня застаёт,
Как только я смотрю назад


Голубые твои письма.
Нежные воспоминанья
Ты бы мне сказал тысячу вещей,
Но не говоришь, вернёшься ли.


Целую жизнь я жду,
Но чудеса не происходят.
Целую жизнь я тебя воскрешаю
В голубых твоих письмах.


Голубые твои письма,
Как порез от ножа - каждое слово
И меня захватывают рыданья
И спрашиваю тебя – в чём моя винаTranslated by Constantin Semeonov
Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Look video, clip and/or listen to audio
Μαντώ
Мандо
Mantw

Поделиться: