Η αγάπη μου για σένανε δε σβήνει

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Η αγάπη μου για σένανε δε σβήνει
Στίχοι:
Εκτελεστής:
Μαίρη Λίντα

Aυτός δεν είναι, δεν είναι έρωτας
αυτό δεν είναι, δεν είναι αγάπη
αυτό είναι μαρτύριο
μαζί σου που, που 'χω πάθει


H αγάπη μου για σένανε δε σβήνει
είναι φλόγα που ανάβει σαν καμίνι

Είναι φλόγα που δε σβήνει
και ανάβει σαν καμίνι
και δε ξέρω τι θα γίνει
η αγάπη μου δε σβήνει


Eίσαι για μένα, για μένα βάσανο
πώς να στο ε-, στο εξηγήσω
εσύ είσαι η αρρώστια μου
και δεν μπορώ, μπορώ να ζήσω
My love for you doesn't die down
Lyrics:
Performer:
Mary Linda

It is not, it is not passion
It is not, it is not love
It is a torment
Which I have, I have gone through with you


My love for you doesn't die down
It is flame, which flares up as fireplace

It is fire, which doesn't die down
And flares up as fireplace
And I don't know what will happen
My love doesn't die down


You are for me, for me a torture
How to, how to explain it to you
You are my illness
And I can't, I can't live.Translated by Marina Boronina
Любовь моя к тебе не гаснет
Слова:
Исполнитель:
Мэри Линда

Это не, не страсть
Это не, не любовь
Это мучение
Которое я с тобой, которую я испытала


Любовь моя к тебе не гаснет
Она - пламя, что зажигается как печь

Она - пламя, что не гаснет
И зажигается как печь
И я не знаю, что случится
Любовь моя не гаснет


Ты для меня, для меня мука
Как мне тебе об-, мне тебе объяснить
Ты - болезнь моя
И я не могу, могу прожить.Translated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μαίρη Λίντα
Мэри Линда
Mairh Linta

Поделиться: