Είσαι μια συνήθεια

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Είσαι μια συνήθεια
Εκτελεστής:
Λίτσα Διαμάντη

Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς;
πόρτα που ’χει κλείσει μη χτυπάς.
μη μου λες πως τώρα μ' αγαπάς,
είναι αργά δυστυχώς, είναι αργά.


Είσαι μια συνήθεια
που ’χει πια περάσει,
είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
σου το ξαναλέω,
σ' έχω πια ξεχάσει,
πάρε την καρδιά σου
κι άντε στο καλό.


Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς;
ότι φεύγει πίσω μη γυρνάς.
δε με νοιάζει τώρα κι αν πονάς,
είναι αργά δυστυχώς, είναι αργά.
You are a habit
Performer:
Litsa Diamanti

What are you looking for, tell me, what are you looking for
At the door, which have been closed, don't knock
Don't tell me, that now you love me
It is late, unfortunately, it is late.


You are a habit
Which has already passed
You are a mistake, so distant
I tell you that again
I have already forgotten you
Take your heart
And bye, good luck


What are you looking for, tell me, what are you looking for
What goes away you don't bring back
I don't care now even if you feel pain
It is late, unfortunately, it is late.Translated by Marina Boronina
Ты привычка
Исполнитель:
Литса Диаманти

Что ты ищешь, скажи-ка мне, что ты идешь?
В дверь, что закрылась, не стучи.
Не говори мне, что сейчас меня любишь
Уже поздно, к сожалению, поздно.


Ты привычка
Которая уже прошла
Ты ошибка, такая далекая
Я тебе снова это говорю,
Я тебя уже забыла
Забирай свое сердце
И давай, в добрый путь


Что ты ищешь, скажи-ка мне, что ты идешь?
То, что ушло, назад не вернешь
Меня не волнует сейчас даже если тебе больно
Уже поздно, к сожалению, поздно.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song You are a habit (Είσαι μια συνήθεια) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Λίτσα Διαμάντη
Литса Диаманти
Litsa Diamanth

Поделиться: