Ο τρόπος που σ' αγάπησα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ο τρόπος που σ' αγάπησα
Εκτελεστής:
Σταμάτης Κόκοτας

Μες' στου καημού την ερημιά μερόνυχτα πλανιέμαι
με τ' όνομά σου
δίνω ολόκληρη ζωή
για να περάσω μια στιγμή
αγάπη μου κοντά σου
αγάπη μου κοντά σου


Ο τρόπος που σ' αγάπησα μεγάλος
μεγάλος και ο πόνος της καρδιάς
καλύτερα μαζί σου και ζητιάνος
παρά με κάποιαν άλλη βασιλιάς
καλύτερα μαζί σου και ζητιάνος
παρά με κάποιαν άλλη βασιλιάς


Έχω την πόρτα ανοιχτή, τα χέρια απλωμένα
και σε προσμένω
απ' την καρδιά μου δε θα βγείς
είπες πως δεν θα ξαναρθείς
μα θα σε περιμένω
μα θα σε περιμένω
The way I loved you
Performer:
Stamatis Kokotas

In the desert of longing I wander day and night
With your name
I give whole live
To spend a moment
Close to you, my love
Close to you, my love


The way I loved you was great
The pain of heart was great too
It's better (to be) beggar with you
Rather then king with someone else
It's better (to be) beggar with you
Rather then king with someone else


I have my door open, hands stretched
And I'm awaiting of you
You won't come out of my heart
You said you will not come again
But I will be waiting for you
But I will be waiting for youTranslated by Marina Boronina
То, как я полюбил тебя
Исполнитель:
Стаматис Кокотас

В безмолвии тоски днем и ночью я скитаюсь
С именем твоим
Я предлагаю всю жизнь,
Чтобы провести один миг
Любовь моя, рядом с тобой
Любовь моя, рядом с тобой


То, как я полюбил тебя, было велико,
Велика была и боль сердца
Лучше с тобой быть нищим,
Чем с какой-нибудь другой царём
Лучше с тобою быть нищим,
Чем с какой-нибудь другой царём


Я держу дверь открытой, руки распростертыми
И тебя я ожидаю
Из моего сердца ты не выйдешь,
Ты сказала, что снова не придешь,
Но я буду тебя ждать,
Но я буду тебя ждатьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Σταμάτης Κόκοτας
Стаматис Кокотас
Stamaths Kokotas

Поделиться: