Η ζωή είναι ωραία

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Η ζωή είναι ωραία
Μουσική:
Λέο Λέανδρος
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Σαν φίλοι χωριζόμαστε
μ' αφήνεις μόνη πια,
στα μάτια κοιταζόμαστε
για λιγοστά σκαλιά
πριν κλείσει η πόρτα πίσω σου
ρωτάς τι θα γινώ


Μη νοιάζεσαι λοιπόν
γιατί η ζωή είν' ωραία
το δάκρυ αυτό τώρα το στερνό
θα το στεγνώσει ο καιρός.

Μη νοιάζεσαι λοιπόν
γιατί η ζωή είν' ωραία
κυλάει ξανά η ρόδα της ζωής
τι κι αν χωρίσαμε εμείς


Νομίζουμε καμιά φορά
πως ήταν πυρκαγιά
μα ήταν μια μικρή φωτιά,
μιας στιγμής χαρά
Τι κι αν πονέσαμε κι εμείς
περνά ό,τι κι αν πεις


Μπορεί να θέλω να 'μαι ελεύθερη
μπορεί μια αγάπη άλλη να βρω,
ποιος ξέρει τι
θα μου συμβεί
στη ζωή.


Λα-λα-λα-λα-λα-λα, η ζωή είναι ωραία
λα-λα-λα-λα, λα-λα-λα-λα-λα...


Γεια σου και,
μη νοιάζεσαι λοιπόν
γιατί η ζωή είν' ωραία
κυλάει ξανά η ρόδα της ζωής,
τι κι αν χωρίσαμε εμείς.


Τι κι αν χωρίσαμε εμείς,
αφού η ζωή είναι ωραία.
Life is beautiful
Performer:
Vicky Leandros

We part as friends
You leave me alone already
We look into each other eyes
For the few steps
Before the door closes behind you
You ask what will be with me


Don't worry, well,
Because life is beautiful
This last tear -
The time will dry it

Don't worry, well,
Because life is beautiful
The wheel of life whirls again
So what, if we have split


We think another time
That it was a blaze
But it was a small fire
Joy of an instant
So what, if we were hurt
Everything goes by, whatever you say


Maybe I want to be free
Maybe to find another love
Who knows what
Will happen with me
In the life


La-la-la-la-la-la, life is beautiful
La-la... (translate yourself)


Hi, and
Don't worry, well,
Because life is beautiful
The wheel of life whirls again
So what, if we have split


The wheel of life whirls again
When life is beautifulTranslated by Marina Boronina
Жизнь прекрасна
Исполнитель:
Вики Леандрос

Как друзья мы расстаемся,
Ты меня оставляешь одну уже
В глаза друг другу смотрим,
Немногочисленные ступеньки
До того, как закроется дверь позади тебя,
Ты спрашиваешь, что со мной станет


Не беспокойся, в общем,
Потому что жизнь прекрасна
Слезу эту сейчас последнюю
Высушит время.

Не беспокойся, в общем,
Потому что жизнь прекрасна
Крутится снова колесо жизни
Что с того, что мы расстались


Мы думаем иной раз,
Что это был пожар
Но это был маленький огонь,
Одного мига радость
Что с того, что нам больно,
Проходит все, что ни говори


Может, я хочу быть свободной
Может, любовь другую найти
Кто знает, что
Со мной станет
В жизни


Ла-ла-ла-ла-ла-ла, жизнь прекрасна
Ла-ла... (дальше переведите сами)


Привет тебе и
Не беспокойся, в общем,
Потому что жизнь прекрасна
Крутится снова колесо жизни
Что с того, что мы расстались


Что с того, что мы расстались,
Ведь жизнь прекрасна.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song Life is beautiful (Η ζωή είναι ωραία) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: