Ας μην είχες τόσα λάθη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ας μην είχες τόσα λάθη
Μουσική:
Μάνος Λοΐζος
Εκτελεστής:
Κώστας Σμοκοβίτης

Σε ποιο πρωί Πρωτομαγιάς
γέμισ’ ο δρόμος όνειρα
δεν ήταν ώρα της δουλειάς
βρήκα τον ήλιο απόμερα


Ας μην είχες τόσα λάθη
μες τα μάτια απ’ τα παλιά
θα 'σουνα τώρα κοντά μου
στη χρυσή Πρωτομαγιά


Σε ποια στιγμή της Άνοιξης
μπήκε πρωί ο Μάης
ήρθες κι εσύ σαν τη σκιά
το γέλιο να μου πάρεις
I wish you had not made so many mistakes

In what morning of First of May
The road is filled with dreams
It was not a hour of work
I found the sun far away


I wish you had not made so many mistakes
In your eyes from the past
You would be close to me now
In the golden First of May


In what moment of the Spring
The May came in the morning
You came as well like a shadow
To take my laughterTranslated by Marina Boronina
Пусть бы у тебя не было столько ошибок
Исполнитель:
Костас Смоковитис

В какое утро Первого Мая
Наполнилась дорога мечтами
Это не был час хлопот
Я нашел солнце далеко


Пусть бы у тебя не было столько ошибок
В глазах твоих из прошлого
Ты была бы сейчас рядом со мной
В золотое Первое Мая


В какой миг Весны
Вошел утром Май
Пришла и ты как тень
Смех чтобы у меня забратьTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song I wish you had not made so many mistakes (Ας μην είχες τόσα λάθη) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Κώστας Σμοκοβίτης
Костас Смоковитис
Kwstas Smokobiths

Поделиться: