Τέτοια αγάπη

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Τέτοια αγάπη
Εκτελεστής:
Μαριάντα Πιερίδη

Σώματα, παιδεύεις δύο σώματα,
μπερδεύεις τα ονόματα
τις νύχτες που με πας ταξίδι
γίνομαι δική σου και αφήνομαι
μα μέσα σου συγκρίνομαι
το έχω καταλάβει ήδη


Απόψε που ξανά θα με σκοτώσεις
θα κάνω τις μεγάλες μου δηλώσεις


Τέτοια αγάπη στη χαρίζω,
τέτοια αγάπη δεν αξίζω
πράγματα μου να πετάξεις,
το πρωί να μη με ψάξεις

Τέτοια αγάπη στη χαρίζω
τέτοια αγάπη δεν αξίζω
δεν μπορώ τα ψέμματα σου
τα θολά διλήμματα σου


Φεύγω δε σε αποφεύγω
μάτια μου φεύγω
δεν παίζω πια εγώ σ' αυτό το έργο

Φεύγω και δεν γυρίζω
έτσι κερδίζω
τέτοια αγάπη πάρ' τη στη χαρίζω


Πιάνεσαι, από μια λέξη πιάνεσαι
στο πλήθος πάλι χάνεσαι
και τραυματίζεις το όνειρο μου
Κλείνεσαι, ποτέ δε μου αφήνεσαι
αφού κι αλλού σκορπίζεσαι,
δεν ήσουν τ' άλλο το μισό μου
Такая любовь
Исполнитель:
Марианда Пиериди

Тела, ты истязаешь два тела
Путаешь имена
Ночами, которыми меня ведешь в путешествие
Я становлюсь твоей и доверяюсь
Но внутри тебя меня сравниваешь
Я это поняла уже


Сегодня, когда снова ты меня убьешь
Я сделаю великие свои заявления


Такую любовь тебе я дарю
Такой любви я не достойна
Вещи мои выкинь
Утром меня не ищи

Такую любовь тебе я дарю
Такой любви я не достойна
Не могу обманы твои
Мутные дилеммы твои твои


Я ухожу, не избегаю
Сердце мое, я ухожу
Не играю я уже в этом действии

Я ухожу и не возвращаюсь
Так я выигрываю
Такую любовь возьми, я тебе ее дарю


Хватаешься, за слово хватаешься
В толпе снова теряешься
И ранишь мечту мою
Закрываешься, никогда мне не доверяешься
Ведь и в другом месте распыляешься
Ты не был второй половиной моейTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Μαριάντα Πιερίδη
Марианда Пиериди
Marianta Pieridh

Поделиться: