Δεν είσαι εδώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δεν είσαι εδώ
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Μες στο φως
έφευγες μες στο φως
γινόσουν χωρισμός
έμενα πίσω εγώ

Σ' όνειρο είχα δει
φινάλε και αρχή
κι έτρεμε το φιλί
στα δύο μην κοπεί

Έφυγες τη στιγμή
που σου 'χα αφεθεί
που είχα αφεθεί


Δεν είσαι εδώ
Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου
Δεν είσαι εδώ
Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου
Δεν είσαι εδώ,
Δεν είσαι εδώ


Μες στο φως
έφυγες μες στο φως
έγινες χωρισμός
έμεινα πίσω εγώ

Σ΄ όνειρο είχα δει
φινάλε και αρχή
κι έτρεμε η φωνή
μη σπάσει και φανεί

Έφυγες τη στιγμή
που σου 'χα αφεθεί
που είχα αφεθεί
You are not here
Performer:
Dimitra Galani

You are not here
You were leaving in the light
You were becoming a parting
I was remaining behind

I saw in a dream
The final and the beginning
And the kiss was trembling
Not to be cut in two

You left at the moment
When I had entrusted myself to you
When I had entrusted myself


You are not here
You don't exist anymore in my life
You are not here
Now the night measures my
You are not here
You are not here


You are not here
You were leaving in the light
You were becoming a parting
I was remaining behind

I saw in a dream
The final and the beginning
And the voice was trembling
Not to be broken and to be revealed

You left at the moment
When I had entrusted myself to you
When I had entrusted myselfTranslated by Marina Boronina
Ты не здесь
Исполнитель:
Димитра Галани

В свете
Ты уходил в свете
Становился расставанием
Оставалась позади я

Во сне я видела
Финал и начало
И трепетал поцелуй
Чтобы на два не разбиться

Ты ушел в тот момент
Когда я тебе доверилась
Когда я доверилась


Ты не здесь
Тебя не существует больше в жизни моей
Ты не здесь
Сейчас ночь измеряет выдержку мою
Ты не здесь
Ты не здесь


В свете
Ты уходил в свете
Становился расставанием
Оставалась позади я

Во сне я видела
Финал и начало
И трепетал голос
Чтобы не прерваться и проявиться

Ты ушел в тот момент
Когда я тебе доверилась
Когда я довериласьTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться: