Παραλύω

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Παραλύω
Εκτελεστής:
Άννα Βίσση

Και μοιάζει η ημέρα σαν να `χει ενωθεί με τη νύχτα
και μοιάζει ο θάνατος σαν να `ναι η ζωή για μένα
και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη
σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη
και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλεις σταμάτησες
διπλά να `χει ταράξει στο πρόσωπό μου
και με `χει αλλάξει


Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα
πικρό σαν απομεινάρι από καφέ σε φλιτζάνι
και βλέπω το φως στου μυαλού το δωμάτιο
όσο πάει κάθε μέρα λίγο λίγο να σβήνει
και μες στον καθρέφτη το πρόσωπό μου αλλάζει
και γίνεται ένα πρόσωπο άλλο, που δεν το γνωρίζω
και με τρομάζει


Παραλύω,
νιώθω τον κόσμο κάτω απ’ τα πόδια μου να χάνεται
σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο,
Αύγουστος
και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να δείχνει μείον δύο

Παραλύω,
τα φρένα τρίζουνε η κόρνα ουρλιάζει
δίπλα μου περνάει ξυστά το λεωφορείο
και έχω στην σκέψη
πως θα πρέπει κι άλλο χώρια σου να ζήσω
παραλύω


Και βλέπω τη ζωή μου σαν ένα τοίχο γιγάντιο
να υψώνεται στο τέρμα του δρόμου
κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου
σαν πένθιμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήριο
κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε
στου σπιτιού σου απ’ έξω την πόρτα
τώρα πια δεν υπάρχει
I'm paralyzed
Performer:
Anna Vissi

And the day seems like it was united with the night
And the death seems like the life to me
And the beatings of my heart appears on the screen
As a straight continuous line
And the time seems like it was stopped by you without you wanting it
Having stormed on my face twice
And it had changed me


And I feel the fear inside my chest
Bitter as coffee residue in cup
And I see the light in the room of mind
As every day passes it dies out little by little
And in the mirror my face is changing
And it becomes another face, which I don't recognize
And it scares me


I'm paralyzed,
I feel the world vanishes under my feet
As if I'm going in the first day to school,
August
And on thermometer in my heart is showing minus two

I'm paralyzed,
The brakes are grinding, the horn is roaring
Close to me the bus is passing by tightly
And I have in thought
That I will also have to live without you
I'm paralyzed


And I see my life like a gigantic wall
Rising at the end of the road
And the voices of children at the yard of the school
Sound like a mournful march in my ears
And the road, which leaded me formerly
To the door outside of your house
Now doesn't exist anymoreTranslated by Marina Boronina
Я цепенею
Исполнитель:
Анна Висси

И похоже, словно день объединился с ночью
И похоже, что смерть это жизнь для меня
И сердца моего биения показываются на экране
Как прямая линия непрерывная
И похоже время, которое, не хотя того, ты остановил,
Дважды пробушевало на лице моем
И меня изменило


И я чувствую страх внутри груди моей
Горький как остаток от кофе в чашке
И я вижу свет в комнате разума
И пока проходит каждый день мало по-малу он гаснет,
И в зеркале лицо мое меняется
И становится лицом другим, которое я не узнаю
И оно меня пугает


Я цепенею,
Я чувствую, мир под ногами моими пропадает
Словно я иду первый раз в школу,
Август
И в сердце моем градусник показывает минус два

Я цепенею
Тормоза скрипят, и клаксон ревет
Рядом со мной проходит впритирку автобус
И у меня в мысли
Что надо будет еще без тебя мне жить
Я цепенею


И я вижу жизнь свою - словно стена гигантская
Возвышается в конце дороги,
И голоса детей в саду школы
Как траурный в ушах моих звучат марш,
И дорога, что когда-то меня вела к
Дома твоего снаружи двери
Теперь больше не существует.Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song I'm paralyzed (Παραλύω) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: