Δε θα μου πεις εμένα

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Δε θα μου πεις εμένα
Εκτελεστής:
Πασχάλης Τερζής

Ανάμεσα μας τοίχος, που σήκωσες εσύ
και μου ζητάς ευθύνες πριν την καταστροφή
δε σκέφτηκες ποτέ σου τι έδωσα εγώ
μετά το πέρασμα σου τι άφησες εδώ


Δε θα μου πεις εμένα
πως αγαπάνε
δεν ξέρεις πως είναι,
δεν είσαι για αυτό
σ’ αρέσει να πληγώνεις
χαϊδεύεις, σκοτώνεις
γεννήθηκες μόνο να κάνεις κακό


Ανάμεσα μας τοίχος, που σήκωσες εσύ
όσες φορές πονάω, ποτέ δεν είσαι εκεί
δεν έχεις καταλάβει πως δεν είναι σωστό
να λες χωρίς να νιώθεις τη λέξη σ’ αγαπώ
You will not tell me
Performer:
Paschalis Terzis

Wall between us, which you did arise
And you are asking for replies before the catastrophe
You have never thought in your life what I gave you
What have you left here after your passage


You will not tell me
How they love
You don't know how it is,
You are not for this
You like to hurt,
To caress, to kill
You were born only to cause harm


Wall between us, which you did arise
However many times I'm hurt, you are never there
You have not understood that it's not right
To say without feeling the word "I love you"Translated by Marina Boronina
Мне ты не расскажешь
Исполнитель:
Пасхалис Терзис

Между нами стена, что возвела ты
И у меня просишь ответа перед катастрофой
Ты никогда в жизни своей не думала, что дал я,
После того, как ты прошла, что ты оставила здесь.


Мне ты не расскажешь,
Как любят
Ты не знаешь, как это
Ты не для этого
Тебе нравится причинять боль
Ласкать, убивать
Ты родилась, лишь чтобы причинять зло


Между нами стена, что возвела ты
Сколько бы раз мне ни было больно, тебя никогда нет там
Ты не поняла, что неправильно
Говорить, не чувствуя, слово "я люблю тебя"Translated by Marina Boronina
Albums and collections
Song You will not tell me (Δε θα μου πεις εμένα) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Πασχάλης Τερζής
Пасхалис Терзис
Pasxalhs Terzhs

Поделиться: