Έφυγε, έφυγε

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Έφυγε, έφυγε

Ένα σίδερο αναμμένο έχω στην καρδιά
είναι η δική σου αγάπη, που με τυραννά.
Θα `χω σ’ όλη τη ζωή μου
βάρος στη συνείδησή μου
για τα τόσα σφάλματά μου
που σε διώξαν μακριά μου.


Έφυγε, έφυγε,
έφυγε, την έχω χάσει
και γυρνώ, και ρωτώ
και τους δρόμους έχω πιάσει.


Απ’ τον ύπνο μου ξυπνάω κι όλο σε ζητώ
τώρα έχω καταλάβει πόσο σ’ αγαπώ.
Θα `χω σ’ όλη τη ζωή μου
βάρος στη συνείδησή μου
για τα τόσα σφάλματά μου
που σε διώξαν μακριά μου.
Gone, gone

I have hot iron in the heart
It is your love, which tortures me
I will have whole my life
Weight on my conscience
Because of so many my mistakes
Which drove me off faraway from you


Gone, gone
Gone, I've lost her
And I wander, and I ask
And I set off for streets


I wake up from my dream and all the time I look for you
Now I have understood, how much I love you
I will have whole my life
Weight on my conscience
Because of so many my mistakes
Which drove me off faraway from youTranslated by Marina Boronina
Ушла, ушла

Железо раскаленное у меня в сердце
Это твоя любовь, что меня мучает
Будет всю жизнь мою
Тяжесть на совести моей
Из-за стольких ошибок моих
Что тебя отогнали далеко от меня


Ушла, ушла
Ушла, я ее потерял
И скитаюсь, и спрашиваю,
И по улицам я отправился


Ото сна своего я просыпаюсь и все тебя ищу
Теперь я понял, как я тебя люблю
Будет всю жизнь мою
Тяжесть на совести моей
Из-за стольких ошибок моих
Что тебя отогнали далеко от меняTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Στέλιος Καζαντζίδης
Стелиос Казандзидис
Stelios Kazantzidhs

Поделиться: