Ακόμα σ' αγαπώ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Ακόμα σ' αγαπώ
Εκτελεστής:
Νατάσα Θεοδωρίδου

Ξαφνικά σε είδα και σταμάτησα
και ένα δάκρυ να μην τρέξει κράτησα
Είσαι εσύ ή κάποιος που μου θύμιζε
το πρόσωπο σου

Δε μπορεί θα κάνω λάθος σκέφτηκα
Και όμως είσαι εσύ που ερωτεύτηκα
Είσαι εσύ που κάποια νύχτα πρόδωσες
τον άνθρωπο σου


Δεν είχα δύναμη στ' ορκίζομαι να φύγω
Να σε αποφύγω
Κι έμεινα για λίγο
Πριν γίνω στάχτη στη φωτιά που μου ανάβεις
Φεύγω πριν προλάβεις
Πριν το καταλάβεις
Πως ακόμα σ' αγαπώ


Ξαφνικά σε είδα και διαλύθηκα
και ότι μου' χες ορκιστεί θυμήθηκα
πως ποτέ σου, τάχα, δε θα μ' έβγαζες
απ' το μυαλό σου
I still love you

Suddenly I saw you and stopped
And restrained a tear not to roll down
Is it you or someone whom reminded
Your face

It can't be, I'll make mistake - I thought
But it is you, whom I fell in love with
It is you who one night betrayed
Your person


I didn't have strength, I swear to you, to go away
To escape from you
And I stayed for a little
Before I become ashes in the fire you light to me
To go away before you have time
Before you understand
That I still love you


Suddenly I saw you and dissolved
And everything you gave oath about I recalled
That never in your life allegedly you didn't put me away
From your mindTranslated by Marina Boronina
Все еще люблю тебя
Исполнитель:
Наташа Феодориду

Неожиданно я тебя увидела и остановилась
И слезу, чтобы не скатилась, сдержала
Это ты или кто-то, кого мне напомнило
Лицо твое

Не может, я ошибусь - подумала я
Но однако это ты, в кого я влюбилась
Это ты, кто одной ночью предал
Человека своего


У меня не было силы, я тебе клянусь, чтобы уйти
Чтобы сбежать от тебя
И я осталась ненадолго
Прежде чем стать пеплом в огне, который ты мне зажигаешь
Уйти, прежде, чем ты успеешь
Прежде, чем ты поймешь
Что я все еще люблю тебя


Неожиданно я увидела тебя и растворилась
И все, в чем ты мне клялся, вспомнила
Что никогда в своей жизни, мол, ты меня не выкидывал
Из разума своегоTranslated by Marina Boronina
Albums and collections
Song I still love you (Ακόμα σ' αγαπώ) is in the following albums:

Look video, clip and/or listen to audio
Νατάσα Θεοδωρίδου
Наташа Феодориду
Natasa 8eodwridou

Поделиться: