Αναγκάζομαι

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Αναγκάζομαι

Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι,
Μα λυπάμαι, δε σ’ αγαπώ
Πες’ μου, τι θέλεις να κάνω
Και γω θα το κάνω, μα δε σ’ αγαπώ

Το ξέρω, μα είναι αδύνατο μακριά σου εγώ να ζήσω
Είμαι ένα τίποτα όλα τα χάνω
Μη με αφήσεις, γιατί θα πεθάνω,
Σε παρακαλώ


Αναγκάζομαι, αναγκάζομαι, αναγκάζομαι
Από λύπη να λέω πως σε νοιάζομαι
Αναγκάζομαι από αγάπη να παίζω το ρόλο αυτό
Αναγκάζομαι, αναγκάζομαι, αναγκάζομαι


Το ξέρεις τα πάντα έχω κάνει
Να σ’ αγαπήσω μα δεν μπορώ
Στο λέω, από οίκτο μονάχα
Μένω μαζί σου, μα δε σ’ αγαπώ
I'm forced

I'm sorry to see you like this
But sorry, I don't love you
Tell me what you want me to do
And I will do it, but I don't love you

I know it, but it's imposible to live faraway from you
I lose everything for nothing
Don't leave me, because I will die
I beg you


I'm forced, I'm forced, I'm forced
Out of pity to say that I care about you
I'm forced out of love to play this role
I'm forced, I'm forced, I'm forced


You know it, I've done everything
To love you, but I can't
I tell you this, out of condolence
I live with you, but I don't love youTranslated by Marina Boronina
Я вынуждена

Я не могу видеть тебя таким,
Но я сожалею, я не люблю тебя
Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделала
И я это сделаю, но я не люблю тебя

Я это знаю, но невозможно вдалеке от тебя мне прожить
Я ни за что все теряю
Не оставляй меня, я умираю,
Я прошу тебя


Я вынуждена, я вынуждена, я вынуждена
Из жалости говорить, что беспокоюсь о тебе
Я вынужден из-за любви играть роль эту
Я вынужден, я вынужден, я вынужден


Ты это знаешь, я все сделала
Чтобы полюбить тебя, но не могу
Я тебе это говорю, из сочувствия лишь
Я живу с тобой, но я тебя не люблюTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Λίτσα Διαμάντη
Литса Диаманти
Litsa Diamanth

Поделиться: