Μίκης Θεοδωράκης

Mikhs Theodwrakhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφίαΣτίχοι των τραγούδιών δίσκους

Τραγούδια
Апрель мой
My April
Лодка у берега
A boat by the shore
Слава Богу
Glory to God
Нас двое
There are two of us
Одна ласточка
One swallow
Послание
Letter
Было восемнадцатое ноября
It was 18th of November
Одна мать вздыхает
Some mother is sighing
Еще немного
Just a little more
Ночь волшебная
Magic night
Печаль
Heartache
Прекрасный город
Beautiful city
Когда пожимают руку
When they shake hand
В этом квартале
In the neighbourhood
Я тебя напоила розовой водой
I gave you rose water to drink
На побережье тайном
On secret seashore
О ромиосини не плачь
Don't cry for romiosyne
Дверь я открываю вечером
I open the door tonight
Любви кровь
Bloods of love
Улыбающийся парень
Smiling guy
У парня тоска
The guy has anguish
Бойня
The slaughterhouse
Высоко в снегах России
High in the snows of Russia

Μουσική
Если вспомнишь мечту мою
If you remember my dream
Я открываю рот свой
I open my mouth
Апрель мой
My April
Звезда моя, луна моя (Любовь моя)
My star, my moon (My love)
Эти деревья
These trees
Лодка у берега
A boat by the shore
Вечереет (Северный ветер стучит дверь мою)
Νight is falling
Скала за скалой
Rock Rock
Идет дождь в бедном квартале
It rains in poor neighborhood
Слава Богу
Glory to God
Драпетсона
Drapetsona
Нас двое
There are two of us
Одна ласточка
One swallow
Послание
Letter
Грустная
Sad
Маргарита Маргаро
Margarita Margaro
Было восемнадцатое ноября
It was 18th of November
Беседа с цветком
Talk with a flower
Еще немного
Just a little more
Марина
Marina
С закрытыми окнами (как кофейня)
With closed windows (like kafenio)
Фиалковыми были горы
Violet were the mountains
Днем мая ты от меня уехал
On the day of May you left me
В морских пещерах
In sea caves
Колыбельная (Спи, ангелочек мой)
Lullaby (Sleep, my little angel)
Ночь волшебная
Magic night
Ночь в глазах твоих
Night in your eyes
Печаль
Heartache
Прекрасный город
Beautiful city
Когда пожимают руку
When they shake hand
В этом квартале
In the neighbourhood
На какую гору
To which mountain
Я тебя напоила розовой водой
I gave you rose water to drink
В зейбекико, Григорис
In zeibekiko, Grigoris
На побережье тайном
On secret seashore
О ромиосини не плачь
Don't cry for romiosyne
Дверь я открываю вечером
I open the door tonight
Любви кровь
Bloods of love
Справедливости солнце
Sun of justice
Улыбающийся парень
Smiling guy
У парня тоска
The guy has anguish
Бойня
The slaughterhouse
Песня чужбины (Луна, чары на меня наложила ты)
Song of foreign land (Moon, you put spell on me)
Поезд уходит в восемь
The train leaves at eight
Луна прогуливается
The moon is walking
(Песня) Северного ветерка
Of the nothern wind
Высоко в снегах России
High in the snows of Russia

Στίχοι
Апрель мой
My April
Лодка у берега
A boat by the shore
Нас двое
There are two of us
Маргарита Маргаро
Margarita Margaro
Бойня
The slaughterhouse
Луна прогуливается
The moon is walking
Высоко в снегах России
High in the snows of Russia
Поделиться:
4