Λούκας Γιώρκας

Loukas Giwrkas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Δίσκοι
2009

Τραγούδια
Смотри мой танец
Watch my dance
Послушай, друг
Listen, friend
Если бы ты мне звонила
If you called me
Будь проклят(а)
Damn you
Сегодня я хотел бы
Today I would have liked
Сегодня вечером на побережьях
Today on the seasides
Рождение
Birth
В первый раз
For the first time
Для моего блага
For my own good
Я не раскаиваюсь
I don't repent
Ты не представляешь
You don't imagine
Мое право
My right
Ты 'будь, что будет'
You are whatever
Ты говорила
You told me
Я научился
I've learnt
Я остался здесь
I've stayed here
Одним вечером, когда лил дождь
One night, when is was raining
Красивая карета с двумя лошадями
A beautiful carriage with two horses
Любовная (В пироге)
Love song (in a canoe)
У меня есть любовь
I have a love
Я упаду, я поднимусь
I will fall down, I will stand up
Я хорошо помню
I remember well
Летами и зимами
Summers and winters
Успокойся
Calm down
Закрыты рты
Closed mouths
Вместе
Together
Не мечтай обо мне
Don't dream of me
Еще одно погружение
One more dive
Сутенер
Pander
Человечек
The little man
Мерзавцем я стану
I will become scoundrel
Никогда
Never
Никогда ты не исчезай из жизни моей
Don't ever disappear from my life
Где годы
Where are the years
Где тебе быть
Where are you
Лихорадка
Fever
Я ищу тебя в Салониках
I search for you in Saloniki
Как бродячий цирк
Like an itinerant circus
Пыль
Dust
Изумруды и рубины
Emeralds and rubies
Лададика
Ladadika
Деньги
Money
По субботам
On Saturdays
Склонность к разрушению
Destructiveness
Дикий цветок
Wild flower
Старое мое пальто
My old coat
Вечеринка
The party
Сейчас я остаюсь в живых
Now I stay alive
Ухожу
I'm going away
Поделиться: