Για μια Ρόζα

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Για μια Ρόζα
Εκτελεστής:
Θέμης Αδαμαντίδης

Ένα τσιγάρο είναι η ζωή κι ένα ποτό ο πόνος,
ένα βαρύ ζειμπέκικο, που το χορεύεις μόνος
ταξίδι στο ανέγγιχτο, στο άφημα της τύχης
με μοναχό σου σύμμαχο, το φως της Σαλονίκης


Αλήθεια σου το όνειρο, η αγάπη και το πάθος
έστω και σε μια εποχή και σ’ έναν κόσμο λάθος.
ειλικρινής κι αυθεντικός, πιστός σ’ ότι αγαπούσες
αν σήμερα σε άκουγα ξέρω θα τραγουδούσες

Χάρε οι μάγκες φεύγουνε χορεύοντας ζειμπέκικο,
στον ουρανό γυρεύουνε, βαρύ τσιγάρο σέρτικο
για μία «Ρόζα» τραγουδούν γιορτή τους μοιάζει ο Θάνατος,
Χάρε δεν είσαι τελικά μόνο εσύ αθάνατος


Ένα τσιγάρο είναι η ζωή κι ένας σκοπός αντρίκιος,
πάντα κοιτούσες χαμηλά, Έλληνας ήσουν γνήσιος
τα πρέπει δε σου ταίριαζαν, με θέλω προχωρούσες,
αν ήσουν σήμερα εδώ, ξέρω θα τραγουδούσες
Об одной Розе
Исполнитель:
Темис Адамантидис

Жизнь - сигарета, и боль - напиток
Зейбекико, которое танцуешь один
Путешествие в нетронутое, полагаясь на удачу
С единственным твоим союзником, светом Салоник


Мечта твоя - правда, любовь и страсть
Хотя б в одну эпоху и в одном мире ошибочном
Искренний и подлинный, верный всему тому, что любил
Если бы сегодня я тебя слушал, знаю, ты бы пел

Смерть, мангасы уходят, танцуя зейбекико
На небе бродят, тяжелая сигарета крепкая
О Розе поют, смерть их напоминает праздник
Смерть, в конце концов лишь ты не бессмертна


Жизнь - сигарета, и цель мужская
Всегда держался высоко, греком был истиным
"Надо" тебе не подходило, с "хочу" шел вперед
Если бы ты был здесь, я знаю, ты бы пелАвтор перевода: Марина Боронина
About a Roza

Life is a cigarette, and pain is a drink
Zeibekiko, which you are dancing alone
Journey to untouched, taking chances
With only your ally, the light of Saloniki


Truth is your dreams, and love and passion
At least for a time and in a false worlds
Sincere and genuine, faithful to everything you loved
If I listened to you today, I know, you would sing


Death, mangases leave dancing zeibekiko
The wander in the skies, deep hard cigarette
They sing about a "Roza", their celebration resembles death
Death, eventually only you are deathless


Life is a cigarette and a men's purpose
You always behaved high, you were genuine Greek
"Must" didn't match with you, with "I want" you made headway
If you were here, I know, you would singАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
βαρύ τσιγάρο σέρτικο - на самом деле, оба слова значат одно и то же, получается, "крепкая сигарета крепкая", поэтому я для разнообразия я выбрала дословный перевод первого слова "тяжелая".

Песня посвящена Димитрису Митропаносу.
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Θέμης Αδαμαντίδης
Темис Адамантидис
8emhs Adamantidhs

Поделиться: