Συνοικισμός Α', 1972


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Συνοικισμός Α' - 1972 - Исполнители альбома
Βίκυ Μοσχολιού Вики Мосхолиу


Песни из альбома
Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε Белые, красные, желтые, синие
Έτσι είν' η ζωή Такова жизнь