Είναι κάποιες αγάπες, 2006


песни альбома с переводами


Скачать альбом греческих песен Είναι κάποιες αγάπες - 2006 - Исполнители альбома
Πασχάλης Τερζής Пасхалис Терзис


Песни из альбома
Έχει πάει η ώρα μία Прошел уже час ночи
Φεύγω - χωρίζω Я ухожу - я расстаюсь